POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Η e-Κύπρος στη μετά COVID-19 εποχήΗ πανδημία του SARS-CoV-2 βρήκε την Κύπρο, αρχές Μαρτίου, να κατατάσσεται χαμηλά στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη, τόσο σε δείκτες αξιολόγησης του βαθμού διείσδυσης και αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε κοινωνία και οικονομία όσο και σε δείκτες ψηφιακού αλφαβητισμού.

Συγκεκριμένα, η Κύπρος βρίσκεται στην 22η θέση στον δείκτη DESI (Digital Economy and Society Index), που αξιολογεί έξι (6) κατηγορίες παρεμβάσεων ΤΠΕ (συνδεσιμότητα, ψηφιακές δεξιότητες, χρήση διαδικτύου, χρήση τεχνολογίας από επιχειρήσεις και διαθεσιμότητα κρατικών ψηφιακών υπηρεσιών) πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται στην 54η θέση στον δείκτη IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019, που αξιολογεί την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα σε 63 οικονομίες. Ερωτηθείς σχετικά, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος απάντησε ότι η γεφύρωση του ψηφιακού αυτού χάσματος είναι και η κύρια προτεραιότητα του υφυπουργείου του, τόσο ως μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας όσο και ως εργαλείο κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. «Ειδικότερα, στην εποχή μετά την πανδημία, με μία οικονομία που έχει πληγεί σημαντικά, ο ρόλος του ψηφιακού μετασχηματισμού θεωρείται καταλυτικός για την επιστροφή σε τροχιά ανάπτυξης, την υποστήριξη της βιωσιμότητας του αναπτυξιακού μας μοντέλου και την πρακτική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκινος στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στον «Π».

Σήμερα, περίπου δύο μήνες μετά τα περιοριστικά μέτρα πρόληψης και προφύλαξης από τον νέο κορωνοϊό, σε ποια κατάσταση είναι το κυπριακό Δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία;

Εάν θα μπορούσαμε να πούμε πως η κρίση έχει αποφέρει και κάποιες θετικές αλλαγές, μία από αυτές θα ήταν η εξοικείωση του συνόλου της κυπριακής κοινωνίας με την ψηφιακή τεχνολογία και η σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Εντούτοις, για να μπορεί να επιτευχθεί η ολοκληρωτική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενδυνάμωση του ανθρώπινου παράγοντα -είτε αναφερόμαστε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό τομέα-, ο οποίος αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας και διάχυση των ωφελειών της στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις βασικές γνώσεις που προϋποθέτει η χρήση ψηφιακών εργαλείων, αλλά και σε εξειδικευμένες δεξιότητες που σχετίζονται με προηγμένες τεχνολογίες, όπως τεχνητή νοημοσύνη και blockchain, η αξιοποίηση των οποίων σχετίζεται αποδεδειγμένα με πολλαπλές παραμέτρους κοινωνικής ευημερίας. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών θα πρέπει να είναι συνεχής και να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο ψηφιακό φάσμα, τα όρια του οποίου διευρύνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Δηλαδή; Τι θα κάνετε όλη αυτήν τη συμπυκνωμένη εμπειρία των τελευταίων δύο μηνών;

Πρόσω ολοταχώς για ψηφιακό μετασχηματισμό, με κύριο γνώμονα τον Κύπριο πολίτη. Η εμπειρία των δύο τελευταίων μηνών σίγουρα έχει συμβάλει στην αναγνώριση πολλών κενών και αδυναμιών που υπάρχουν επί του συνόλου της κρατικής διακυβέρνησης, ενώ έχει λειτουργήσει ως δοκιμαστική περίοδος για ψηφιακές λύσεις, που καλούμαστε τώρα να βελτιώσουμε και να διευρύνουμε, διαμορφώνοντας ένα ολιστικό πλαίσιο παρεμβάσεων για εκσυγχρονισμό του κράτους και της κοινωνίας. Είμαστε στη διαδικασία χαρτογράφησης δράσεων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο για εκσυγχρονισμό των κρατικών δομών, διευκόλυνση της επανεκκίνησης της οικονομίας και αναβάθμιση και διεύρυνση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ενέργειες που αναμένεται να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του χρόνου περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική ταυτότητα, η πρώτη φάση της οποίας έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των πολιτών με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υπογραφής, σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης και διεκπεραίωσης υποθέσεων στον τομέα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και την ψηφιοποίηση ζωτικής σημασίας υπηρεσιών σε κρατικές υπηρεσίες όπως το Τμήμα Φορολογίας, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Τμήματα του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Κτηματολόγιο και Πολεοδομία, καθώς επίσης και στην Αστυνομία, τα Κυπριακά Ταχυδρομεία και τον ΟΚΥπΥ. Αξίζει να αναφερθεί πως ένα από τα μέτρα που προωθούνται είναι και η ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας εκατομμυρίων ευρώ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός των επόμενων 2-3 χρόνων.

Σαν ποια έργα;
Σε αυτά, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, τα έργα στον τομέα της υγείας όπως η εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, καθώς και η ψηφιοποίηση των ιατρικών φακέλων ασθενών, αλλά και η δημιουργία ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος για το Τμήμα Φορολογίας. Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε την αναβάθμιση της κυβερνητικής πύλης «Αριάδνη» και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών που περιλαμβάνει, την επέκταση του συστήματος αυτοματοποίησης γραφείου (eoasis) σε όλη τη δημόσια υπηρεσία, την επέκταση της Κυβερνητικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ) και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου. Η αλλαγή δεν συντελείται σε μία μέρα και δεν τελειώνει με την υλοποίηση των έργων που έχω προαναφέρει. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μία διαδικασία αναβάθμισης δομών, διαδικασιών και υπηρεσιών σε συνεχή βάση και σε πραγματικό χρόνο, ώστε να συμβαδίζουμε με τις διεθνείς εξελίξεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με πρώτιστο μέλημα την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη.

e-Δημόσιο

Πότε θα έχουμε ένα ηλεκτρονικό / ψηφιακό Δημόσιο (ένα συνολικό portal), στο οποίο θα εισερχόμαστε από το laptop ή/και το κινητό μας, και θα κάνουμε όλες τις δουλειές μας;

Η δημιουργία ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης (portal), η οποία να αποτελεί το κεντρικό σημείο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις είναι μία από τις λύσεις που επεξεργαζόμαστε και της οποίας η υλοποίηση εκτείνεται σε βάθος 2-3 χρόνων. Η πύλη αυτή θα αποτελέσει την κύρια γέφυρα αλληλεπίδρασης πολίτη και κράτους, συγκεντρώνοντας υπηρεσίες από όλους τους κυβερνητικούς φορείς. Σε πρώτο στάδιο, θα μπορούν να ενταχθούν στην πύλη υπηρεσίες που είναι ήδη διαθέσιμες ψηφιακά στον πολίτη, ενώ σταδιακά, και με τον ανασχεδιασμό διαδικασιών και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί ένα one-stop-shop για τους πολίτες, προσφέροντας όχι απλώς όλες τις υπηρεσίες υπό μία ομπρέλα, αλλά και με ενιαίο σχεδιασμό, φιλοσοφία και τρόπο λειτουργίας και χρήσης.

Η κρίση του νέου κορωνοϊού, σημειώνει ο Κυριάκος Κόκκινος, ανάγκασε την κυπριακή κοινωνία να εξοικειωθεί με την ψηφιακή τεχνολογία.

 

ΛΕΖΑΝΤΑ για ΠΙΝΑΚΑ

e-Δικαιοσύνη
Τι θα δούμε να αλλάζει το αμέσως επόμενο διάστημα σε σχέση με την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη;

Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, τομέα υψίστης σημασίας για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία του κράτους αλλά και την αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητά του στο διεθνές περιβάλλον, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίοδο τριών ετών, με σχετικό διαγωνισμό να βρίσκεται αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη. Εντούτοις, τα σημαντικά προβλήματα, οι αδυναμίες και οι εκτεταμένες καθυστερήσεις που καταγράφονται στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης μάς έχουν οδηγήσει στη διερεύνηση της πιθανότητας υιοθέτησης μίας ενδιάμεσης λύσης για δημιουργία συστήματος καταχώρισης και διεκπεραίωσης υποθέσεων, που θα συμβάλει καταλυτικά στην αναβάθμιση και την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος, θέτοντας τις βάσεις για το ολοκληρωμένο έργο που θα ακολουθήσει. Η ενδιάμεση αυτή λύση περιλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώριση δικογράφων, την ηλεκτρονική πληρωμή τελών και την παρακολούθηση της πορείας όλων των υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικών φακέλων, στους οποίους θα έχουν πρόσβαση δικαιούχοι χρήστες. Το προτεινόμενο αυτό μοντέλο βρίσκεται επί του παρόντος σε διαδικασία σχεδιασμού, ενώ αναμένεται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις και να τεθεί στην υπηρεσία του κράτους και των πολιτών σε διάστημα 3-4 μηνών από σήμερα.

Ευρωπαϊκές δράσεις και χρηματοδότηση

 

Η αντιμετώπιση του ιού τέθηκε από την πρώτη στιγμή ως άμεση προτεραιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Με στόχο τον αποτελεσματικό συντονισμό και την προώθηση κοινών δράσεων για τον σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε και υιοθετήθηκε έκτακτο σχέδιο δράσης, το ERAvsCORONA (European Research Area), που περιλαμβάνει δέκα βασικές δράσεις, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την προκήρυξη νέων χρηματοδοτικών διασυνοριακών προγραμμάτων, τη διενέργεια κλινικών μελετών και την υποστήριξη ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. «Αξίζει να σημειωθεί η διενέργεια του διεθνούς μαραθώνιου προσφορών, που διαρκεί μέχρι το τέλος του μήνα, και ο οποίος στοχεύει στη συγκέντρωση χρηματοδότησης για ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων, θεραπευτικών προσεγγίσεων και εμβολίου κατά της νόσου COVID-19. Οι μελέτες κινούνται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ έχει δημιουργηθεί και πλατφόρμα ανταλλαγής επιστημονικών δεδομένων που σχετίζονται με τον αντιμετώπιση του ιού. Σε εθνικό επίπεδο, σε συνεργασία του υφυπουργείου με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), έχει διαμορφωθεί σχέδιο δράσης με στόχο την κινητοποίηση όλου του οικοσυστήματος για την ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων σχετικά με την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της COVID-19», σημείωσε ο Κυριάκος Κόκκινος. Πρόσθεσε δε πως αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δράσεις για ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικές ευκαιρίες και σχετικά δεδομένα έρευνας καθώς και δράσεις για υποστήριξη των ερευνητικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων μέσω πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία και συστήματα. «Οι ενέργειές μας στοχεύουν γενικότερα στην ενθάρρυνση και πρακτική υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, αλλά και στην προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ως βασικών μοχλών ώθησης στη μετατόπιση από ένα οικονομικό μοντέλο βασισμένο στους παραγωγικούς συντελεστές σε μια βιώσιμη ψηφιακή οικονομία που βασίζεται στη γνώση», συμπλήρωσε.

 

Οικοδομώντας το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον στην Κύπρο
«Η τηλεργασία αυξάνει την παραγωγικότητα»

 

«Η πρώτη εφαρμογή της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα κρίνεται επιτυχής, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και θεωρώ πως μπορεί να καθιερωθεί σε μόνιμη βάση»

Από τη μια στιγμή στην άλλη χρειάστηκε -και στην Κύπρο όπως και αλλού στον κόσμο- χιλιάδες εργαζόμενοι να εργαστούν από το σπίτι, στο πλαίσιο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που έλαβαν οι κυπριακές αρχές, που στόχο είχαν (και έχουν) την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κληθείς να πει κατά πόσον εφαρμόστηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία) στο Δημόσιο, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος, σημείωσε ότι «η πανδημία δεν έδωσε απλώς το έναυσμα για εφαρμογή της και στο Δημόσιο, αλλά απέδειξε και τη χρησιμότητά της, όχι μόνο για διαχείριση της οποιασδήποτε κρίσης, αλλά γενικότερα ως συμπληρωματικό εργαλείο στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον». Σύμφωνα με τον κ. Κόκκινο, από την πρώτη στιγμή, ως υφυπουργείο, και σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια υπουργεία, δόθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές ώστε να είναι εφικτή η εργασία από το σπίτι και να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία της κρατικής μηχανής εν μέσω πανδημίας. «Επιπρόσθετα, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ) του υφυπουργείου παρείχε, πέραν του μηχανογραφικού εξοπλισμού, και 24ωρη υποστήριξη σε όλα τα συστήματα της δημόσιας υπηρεσίας αλλά και σε μεμονωμένους χρήστες. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν άμεσα ψηφιακές λύσεις για παροχή της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησης στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Παρά την έλλειψη εκπαίδευσης αλλά και εξοικείωσης με τη σύγχρονη αυτή μέθοδο, θεωρώ πως η πρώτη εφαρμογή της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα κρίνεται επιτυχής, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και θεωρώ πως μπορεί να καθιερωθεί σε μόνιμη βάση, κατόπιν σχεδιασμού των απαραίτητων μηχανισμών λειτουργίας και υιοθέτησης ενός ορθολογιστικού ρυθμιστικού πλαισίου», ανέφερε. Η τηλεργασία, συνέχισε ο υφυπουργός, «ήδη χρησιμοποιείται ευρέως και με επιτυχία στο εξωτερικό, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στη χώρα μας, στον ιδιωτικό τομέα κυρίως».

Πολλά τα οφέλη
Πάντως, υπάρχουν εργοδότες που βλέπουν με δυσπιστία το κατά πόσον μπορεί η τηλεργασία να αντικαταστήσει την εργασία με φυσική παρουσία του υπαλλήλου στο γραφείο. Υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν πόσες ώρες εργάζεται ο υπάλληλος κ.λπ.

Η τηλεργασία δεν είναι υποκατάστατο της εργασίας με φυσική παρουσία. Σε ένα αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον πρέπει να υιοθετείται μία μεικτή προσέγγιση, με την τηλεργασία να αποτελεί εναλλακτική μορφή εργασίας, η οποία να χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τη φυσική παρουσία, αναλόγως των αναγκών, των περιστάσεων, της φύσης και του αντικειμένου της εργασίας. Στη σημερινή εποχή υψηλών ταχυτήτων και ευρείας χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών και του διαδικτύου, ψηφιακές λύσεις που ευνοούν την ανάπτυξη και υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων εργασίας, όπως συστήματα τηλεδιασκέψεων και εφαρμογές κοινής χρήσης και συνεργασίας στην επεξεργασία εγγράφων βρίσκονται στη διάθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η τηλεργασία σχετίζεται άμεσα με το ψηφιακό αυτό περιβάλλον και την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, που επιτρέπουν τόσο την ασφαλή πρόσβαση σε συστήματα και δεδομένα, όσο και την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Εφαρμόζεται ευρέως σε πολυεθνικές στο εξωτερικό, αλλά και στην Κύπρο, με θετικές ενδείξεις κυρίως όσον αφορά την παραγωγικότητα των στελεχών αλλά και τα επίπεδα ικανοποίησης του προσωπικού, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί σε ευέλικτο ωράριο, από την άνεση του προσωπικού του χώρου. Συγκεκριμένα, έρευνες στις ΗΠΑ όπου η μέθοδος της τηλεργασίας είναι ευρέως διαδεδομένη, καταγράφουν αύξηση της παραγωγικότητας μέχρι και 50%, αφενός λόγω της διεύρυνσης του ωφέλιμου εργάσιμου χρόνου, αφετέρου λόγω της υψηλότερης συγκέντρωσης που επιτυγχάνεται εκτός της πίεσης του εργασιακού χώρου.

Μυστικό η ισορροπία
Η τηλεργασία πώς επηρεάζει το κόστος του εργοδότη;

Με την καθιέρωση ευέλικτου ωραρίου, παρατηρούνται θετικά αποτελέσματα για τον εργοδότη, τον εργοδοτούμενο αλλά και την κοινωνία και το περιβάλλον. Καταγράφεται αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς επιπλέον κόστος για τον εργοδότη, καθώς και αύξηση της αποδοτικότητας, της δημιουργικότητας και του αισθήματος ικανοποίησης των στελεχών των επιχειρήσεων, ενώ καθίσταται δυνατή η εργασία ατόμων που δεν μπορούν να μεταβούν στον εργασιακό χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Μειώνονται οι μετακινήσεις άρα και τα έξοδα των εργαζομένων, ενώ παράλληλα μειώνονται το κυκλοφοριακό και η εκπομπή ρύπων και καταπολεμάται η αστυφιλία. Υπάρχει βέβαια και η αντίθετη άποψη: πως η εργασία εξ αποστάσεως αυξάνει το στρες, μειώνει την ανθρώπινη επαφή και οδηγεί σε απομόνωση, επιμηκύνει τις ώρες εργασίας κ.λπ. Το μυστικό είναι η εξεύρεση ισορροπίας ως προς την εφαρμογή της τηλεργασίας, που να αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει, χωρίς να καταλήγει σε κατάχρηση από οποιαδήποτε πλευρά. Απαραίτητη προϋπόθεση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και ο σχεδιασμός δεικτών απόδοσης και αξιολόγησης της ποιότητας της εργασίας που εκτελείται, όχι βάσει των ωρών που αφιερώνονται, αλλά βάσει του αποτελέσματος που προκύπτει.

Την 22η θέση στο σύνολο των 28 χωρών της ΕΕ καταλαμβάνει η Κύπρος στον σύνθετο δείκτη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (Digital Economy and Society Index-DESI) για το 2019.

 Ψηφιακές δεξιότητες
Πώς τα πήγαμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο;

Η κυβέρνηση έκανε ένα τεράστιο άλμα εφαρμόζοντας την τηλεκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές επέδειξαν θετική διάθεση να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί σε ικανοποιητικό βαθμό -υπό τις περιστάσεις- η τηλεκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, όπως άλλωστε γίνεται εδώ και χρόνια σε πολλές χώρες στο εξωτερικό αλλά και στον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο. Όπως γνωρίζετε, και όπως έχει δηλώσει πρόσφατα και ο υπουργός Παιδείας, υπάρχει η βούληση για συνέχιση της τηλεκπαίδευσης, ως συμπληρωματικό, ενισχυτικό εργαλείο της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ αναμένεται σύντομα και η κατοχύρωσή της με σχετική νομοθεσία. Πρόκειται, όμως, για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο εγχείρημα, του οποίου η επιτυχία εξαρτάται περισσότερο από την ετοιμότητα του ανθρώπου παρά από την ύπαρξη ρυθμιστικού πλαισίου και τεχνολογικών υποδομών. Για να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στον τομέα αυτό, είναι απαραίτητη η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, αλλά και ο ανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού περιεχομένου και της παιδαγωγικής προσέγγισης που χρησιμοποιείται. Βάση πρέπει να δίνεται όχι απλώς στη χρήση, αλλά στη βέλτιστη αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων, ούτως ώστε η μέθοδος αυτή να έχει πραγματική διδακτική αξία.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.