Φόρμα αναζήτησης

Η απάντηση της ΟΕΛΜΕΚ στις εξετάσεις τετραμήνου

Διαφωνεί ο εκπαιδευτικός κόσμος με τα δελτία ατομικής προόδου των μαθητών. Πρακτικά ανεφάρμοστο το μέτρο στη μέση εκπαίδευση. [...]

Read More...

Με αντιπρόταση απαντά η ΟΕΛΜΕΚ στην πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση του μαθητή, στην οποία περιλαμβάνεται και το μεγάλο «αγκάθι» των εξετάσεων ανά τετράμηνο. Η εν λόγω πρόταση θα «περάσει» από το δ.σ. της οργάνωσης σε συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη και ακολούθως θα σταλεί στον υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη και σε όλους τους αρμόδιους φορείς (οργανωμένους γονείς, μαθητές, Παιδοβουλή). Η πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ την οποία ο «Π» κατέχει, αξιοποιεί αφενός τα θετικά στοιχεία της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και αφετέρου αποτρέπει τις «παρενέργειες» που κατά τον εκπαιδευτικό κόσμο και την πλειοψηφία των μαθητών «θα προκύψουν από την εφαρμογή της διπλής εξεταστικής περιόδου». Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το μαθητικό κίνημα στρέφεται εναντίον των τετραμήνων. Την Παρασκευή η πλειοψηφία των μαθητών των γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών πραγματοποίησαν δίωρη αποχή από τα μαθήματά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα τετράμηνα, τα οποία θα εφαρμοστούν από τη νέα σχολική χρονιά. Το οργανωμένο μαθητικό κίνημα προειδοποιεί μάλιστα με δυναμικότερα μέτρα. Αντίθετη με τις εξετάσεις τετραμήνων, ως γνωστό, είναι και η ΟΕΛΜΕΚ. Τον Φεβρουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα με το 78% των καθηγητών να τάσσεται κατά του θεσμού αυτού.

Συγκλίσεις και αποκλίσεις

Όπως αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ στην πρότασή της, συμφωνεί με τη διεξαγωγή διαγνωστικής εξέτασης στην Α’ Γυμνασίου, κατά τη μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο, όπως και με τη διεξαγωγή διαγνωστικής εξέτασης στην Α’ λυκείου και τεχνικών σχολών, κατά τη μετάβαση από το γυμνάσιο στο λύκειο. Σημειώνει ωστόσο ότι η διαγνωστική αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται στην αρχή και όχι στο μέσο της σχολικής χρονιάς. Σε ό,τι αφορά τη διαμορφωτική αξιολόγηση, η οργάνωση θεωρεί ότι η αξιολόγηση του μαθητή θα πρέπει πρωτίστως να αποτελεί διαμορφωτική λειτουργία, η οποία να αποβλέπει στην ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της μάθησης με στόχο την προαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, καθώς επίσης και στη διάγνωση των κλίσεων, των ικανοτήτων, των μαθησιακών δυσκολιών και των ελλείψεων που ενδεχομένως παρουσιάζει ο μαθητής με στόχο την πρόοδο του. Ως εκ τούτου, πολλά από τα είδη αξιολόγησης (προφορική ή/και άλλη) που περιλαμβάνονται στη συγκριτική αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν πρωτίστως διαμορφωτικό χαρακτήρα, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η οργάνωση. Υποστηρίζει δε ότι το ατομικό δελτίο προόδου για κάθε μαθητή/μαθήτρια (ΑΔΕΠ), το οποίο περιλαμβάνει η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, είναι πρακτικά ανεφάρμοστο στη μέση εκπαίδευση, «δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν ταυτόχρονα σε πολλά τμήματα και σε δεκάδες μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι οποίοι για πολλούς καθηγητές ξεπερνούν τους 100 ή/και τους 150 μαθητές». Η οργάνωση των καθηγητών μεταφέρει την έμφαση από τη γραπτή αξιολόγηση και τις τελικές εξετάσεις στην προφορική ή/και άλλη αξιολόγηση. Όπως και η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η γραπτή αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει το 40% της συνολικής βαθμολογίας του μαθητή. Και επί τούτου προτείνουν:

Ένα ενιαίο κοινό διαγώνισμα 90 λεπτών ανά τετράμηνο, που θα ετοιμάζεται κεντρικά. Ως εξεταστέα ύλη θα καθορίζεται το 50% της διδακτέας ύλης μέχρι τη διεξαγωγή του κοινού διαγωνίσματος (25% βαρύτητα)
Ένα προειδοποιημένο διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο (15% βαρύτητα).

Προφορική αξιολόγηση

Σε σχέση με την προφορική ή και άλλη αξιολόγηση η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί πως πρέπει να λαμβάνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθητή και προτείνει τρεις μορφές αξιολόγησης ως εξής: 

1. Μέχρι δύο μικρές (20λεπτες) γραπτές βαθμολογητέες ασκήσεις στην τάξη βάσει των δεικτών επιτυχίας/ επάρκειας (προειδοποιημένες) ή μέχρι δύο quiz ή παρόμοιου τύπου ασκήσεων ή ένα project (ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέγει μία εξ αυτών).
2. Συμμετοχή του/ της μαθητή/ τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας.
3. Κατ’ οίκον εργασίες.

Μη εξεταζόμενα

Η ΟΕΛΜΕΚ για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα προτείνει και πάλι 40% της συνολικής βαθμολογίας του μαθητή να προέρχεται από τη γραπτή αξιολόγηση η οποία να περιλαμβάνει ένα διαγώνισμα 45 λεπτών ανά τετράμηνο και ένα project . Για την προφορική αξιολόγηση, η οποία θα λαμβάνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθητή/ τριας η οργάνωση εισηγείται μια μικρή 20λεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση στην τάξη (προειδοποιημένη) ή μέχρι δύο quiz ή παρόμοιων τύπων ασκήσεων ή ένα project. Προτείνει επίσης ως μορφή αξιολόγησης, τη συμμετοχή του/ της μαθητή/ τριας στις καθημερινές εργασίες του μαθήματος στην τάξη ή στο εργαστήριο ή/και σε δραστηριότητες εκτός της αίθουσας διδασκαλίας και τις κατ’ οίκον εργασίες.

Το σχολείο δεν είναι εξεταστικό κέντρο

Σύμφωνα με την πρόταση της ΟΕΛΜΕΚ:

Τα κοινά διαγωνίσματα για το λύκειο θα πρέπει να είναι ενιαία και θα ετοιμάζονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και δη από Επιτροπή Θεματοθέτησης η οποία θα αποτελείται αποκλειστικά από μάχιμους καθηγητές, που διδάσκουν το μάθημα κατά τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά.

 • Τα κοινά διαγωνίσματα θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, χωρίς να υπάρχει λήξη μαθημάτων.
 • Δεν θα διενεργούνται τελικές εξετάσεις σε κάθε γνωστικό αντικείμενο στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.
 • Η διεξαγωγή των κοινών διαγωνισμάτων θα ξεκινά από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη του Α’ τετραμήνου και από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τα τέλη του Β’ τετραμήνου.
 • Το μεγάλο περιθώριο χρόνου που παρέχεται για τη διεξαγωγή των κοινών διαγωνισμάτων, καθιστά δυνατή τη διαμόρφωση ενός τέτοιου προγράμματος σε κεντρικό επίπεδο, ώστε οι μαθητές να παρακάθονται σε ένα κοινό διαγώνισμα την εβδομάδα. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, η ΟΕΛΜΕΚ προτείνει τα κοινά διαγωνίσματα την εβδομάδα να μην υπερβαίνουν τα δύο, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να παρεμβάλλονται τρεις, τουλάχιστον, μέρες.
 • Η πρόταση να αρχίσει πιλοτικά από το λύκειο.
 • Η διδακτέα ύλη θα πρέπει να προσαρμοστεί στον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο (αναθεώρηση αναλυτικών προγραμμάτων).
 • Θα πρέπει να δημιουργηθεί τράπεζα υλικού αξιολόγησης για όλες τις μορφές αξιολόγησης.
 • Ο εκπαιδευτικός κόσμος να τύχει εκπαίδευσης σε όλα τα θέματα που άπτονται της αξιολόγησης των μαθητών/ τριών.

Οι στόχοι

Σύμφωνα με την ΟΕΛΜΕΚ, η πρότασή της επιτυγχάνει τους πιο κάτω στόχους:

 • Μείωση του υφιστάμενου εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου και αποφυγή της επίταση του φαινομένου αυτού με τις δύο εξεταστικές περιόδους που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που το Yπουργείο Παιδείας προωθεί για εφαρμογή.
 • Μείωση του αριθμού των διαγωνισμάτων (θα είναι όλα προειδοποιημένα) αλλά και του άγχους των μαθητών/ τριών.
  Μείωση της παραπαιδείας.
 • Αποτροπή των παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και οργανωτικών προβλημάτων, που θα προέκυπταν από την εφαρμογή εξετάσεων τετραμήνων.
 • Μεγιστοποίηση του υφιστάμενου διδακτικού χρόνου (καταργεί τις δύο εξεταστικές περιόδους καθώς και την εβδομάδα ανατροφοδότησης).
 • Προάγει νέες και σύγχρονες μορφές αξιολόγησης έναντι της γραπτής αξιολόγησης.

Send this to a friend