Γκρίζο σκηνικό για ύλη και παγκύπριες εξετάσεις – Σε αναμένα κάρβουνα οι τελειόφοιτοι

Ο προβληματισμός που αναπτύσσεται τόσο για τη διδακτέα ύλη και τη βαθμολογία όσο και για τις παγκύπριες εξετάσεις συνδέεται άμεσα και με την έκβαση της όλης κατάστασης και το τι θα ισχύει τον Φεβρουάριο