Φόρμα αναζήτησης

Γυναίκες θύματα βίας: Δίκες κεκλεισμένων θυρών

Πώς μπορεί μια γυναίκα σε μια γεμάτη αίθουσα δικαστηρίου να διηγηθεί τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της επιχείρησε να την πνίξει γυμνή στο κρεβάτι; Η έρευνα του «Π» για τις γυναίκες θύματα βίας, πέρα από τα κενά στις διατμηματικές διαδικασίες και την ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένης δομής- η οποία αναμένεται να εξαγγελθεί σύντομα από το Υπουργικό Συμβούλιο- ανέδειξε και σειρά θεμάτων για τη δικαστική διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις. Συνεπεία τούτου, την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος και βουλευτής των Οικολόγων κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία τροποποιείται ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος, ώστε να δίνεται το δικαίωμα στο θύμα να ζητήσει όπως όλες οι διαδικασίες κατά την εκδίκαση υποθέσεων για διάπραξη αδικημάτων βίας να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται παράλληλα ότι και το δικαστήριο δύναται αυτεπάγγελτα να διατάξει όπως η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης του Γ. Περδίκη «επιδιώκεται να παρασχεθεί περαιτέρω προστασία στα δικαιώματα των θυμάτων βίας στην οικογένεια με τρόπο που αυτά να προσέρχονται στα δικαστήρια σε συνθήκες που να τους επιτρέπουν να εκφραστούν και να καταθέσουν ελεύθερα τη μαρτυρία τους. Τα θύματα καλούνται να εκφραστούν με λεπτομέρεια στα περιστατικά βίας τα οποία έχουν υποστεί και η παρουσία του κοινού στην αίθουσα του δικαστηρίου ενδέχεται να επηρεάσει τη μαρτυρία τους».

Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές τα θύματα, είτε για λόγους άγνοιας των διαδικασιών στα δικαστήρια, είτε λόγω μη διάθεσης ικανοποιητικών πόρων για διορισμό δικηγόρου που θα τα υπερασπίσουν είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παραλείπουν να ζητήσουν από το δικαστήριο να διατάξει όπως η διαδικασία γίνει κεκλεισμένων των θυρών. Συνεπεία τούτου αποφεύγουν να προβούν σε ολοκληρωμένη κατάθεση στα δικαστήρια λόγω της παρουσίας του κοινού, με αποτέλεσμα, τελικά, να μην απονέμεται σωστά η δικαιοσύνη.
Καταληκτικά αναφέρεται πως με την πρόταση νόμου επιδιώκεται και η επίτευξη των σκοπών της «Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης».