Για γκεμπελικές μεθόδους κατηγόρησε τον Νικόλα η κυβέρνηση

Eπανέρχεται ο Εκπρόσωπος με γραπτή δήλωση και απαντά στο ΔΗΚΟ για τις πολιτογραφήσεις.