Γενικός Εισαγγελέας για ανακοίνωση INTOSAI: Καμία δικαίωση του Οδυσσέα – Παρέλειψαν το πιο σημαντικό

«Η INTOSAI, στη δήλωσή της, έχει παραγνωρίσει την οποιαδήποτε αναφορά στο Πρότυπο 5270 των κατευθυντήριων αρχών της (INTOSAI Guides), που αποτρέπει τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες να διεξάγουν παράλληλους ελέγχους».