Φόρμα αναζήτησης

Φρένο στην ανεξέλεγκτη λειτουργία εργαστηρίων tattoo/piercing

Τον δρόμο για τη Βουλή βρήκε επιτέλους το νομοσχέδιο που εκκρεμούσε για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία από το 2012 (η συζήτηση ξεκίνησε το 2006), το οποίο αφορά τον έλεγχο της λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας (τατουάζ) και σωματικής διαπέρνησης (piercing) που τώρα λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Η αναγκαιότητα νομικής ρύθμισης συζητείται κατά καιρούς στη Βουλή, στην οποία και ο ίδιος ο σύνδεσμος των επαγγελματιών εξέφρασε την ανησυχία του επειδή ανοίγουν συνεχώς νέα εργαστήρια χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι σωστές προδιαγραφές.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος, που εστάλη χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Υγείας θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τη νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος του δερματοστικτοποιού και διαπερνητή σώματος, όπως γίνεται και στην περίπτωση των επαγγελματιών άλλων κλάδων. Σύμφωνα δε με το ερωτηματολόγιο ανάλυσης αντικτύπου, στο στάδιο ετοιμασίας του νομοσχεδίου έγινε διάλογος με τις ιατρικές υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο του κράτους, τις φαρμακευτικές υπηρεσίες, τις υγειονομικές υπηρεσίες, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και με την επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ενώ έγινε διαβούλευση με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών. Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει πως επιτεύχθηκε σύγκλιση απόψεων στη πλειοψηφία των θεμάτων που τέθηκαν, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται πού υπήρξε διαφωνία.

Κύριες πρόνοιες

Με το νομοσχέδιο που αναμένεται να εξεταστεί από την Επιτροπή Υγείας της Βουλής ιδρύεται Συμβούλιο Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος. Βασικές αρμοδιότητες του συμβουλίου είναι η εγγραφή στα οικεία μητρώα και η χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίου. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προνοεί συγκεκριμένα για την τήρηση μητρώων εγκεκριμένων Εργαστηρίων Δερματοστιξίας και Διαπέρνησης Σώματος, Μητρώο Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος και Μητρώο Ασκουμένων. Αρμόδιος για την τήρηση των μητρώων είναι ο έφορος. Πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας που θα διορίσει ο αρμόδιος υπουργός.
Την ίδια ώρα:

  • Καθορίζονται τα προσόντα και οι προϋποθέσεις εγγραφής στα οικεία μητρώα των δερματοστικτοποιών και διαπερνητών σώματος καθώς επίσης και οι γενικές αρχές λειτουργίας των εργαστηρίων δερματοστιξίας και διαπέρνησης σώματος.
  • Συστήνεται πειθαρχικό συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους δερματοστικτοποιούς και διαπερνητές σώματος.
  • Ιδρύεται Παγκύπριος Σύλλογος Εγγεγραμμένων Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος, με μέλη όλους τους εγγεγραμμένους δερματοστικτοποιούς και διαπερνητές σώματος που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία.
  • Θεσπίζονται ποινικά αδικήματα συναρτώμενα με την άσκηση του επαγγέλματος του δερματοστικτοποιού και του διαπερνητή σώματος σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Κατόπιν γραπτής ενημέρωσης – συγκατάθεσης κηδεμόνα το τρύπημα, και μόνο σε αφτιά

Κομμένα τα τατουάζ κάτω των 16 ετών

Στο νομοσχέδιο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων. Ειδικότερα, εισάγεται γενική απαγόρευση της δερματοστιξίας σε άτομα κάτω των 16 ετών. Ως προς τους ανηλίκους 16 ετών και άνω εισάγονται περιορισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν την προηγούμενη γραπτή ενημέρωση και γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου. Ως προς τη διαπέρνηση σώματος, εισάγεται επίσης γενική απαγόρευση για τους ανηλίκους κάτω των 16 ετών με εξαίρεση τη διαπέρνηση στα αφτιά και για θεραπευτικούς σκοπούς, η οποία επίσης διενεργείται κατόπιν γραπτής ενημέρωσης και συγκατάθεσης των γονέων ή κηδεμόνων του ανηλίκου. Μετά από πάροδο 12 μηνών από την έναρξη της ισχύος του νόμου, δεν θα μπορεί κανένας να ασκεί το επάγγελμα, να χρησιμοποιεί λέξεις που παραπέμπουν σε τατουάζ ή piercing κ.λπ. εκτός εάν είναι εγγεγραμμένος δερματοστικτοποιός ή διαπερνητής σώματος και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από τα μητρώα ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματός του. Νοείται ότι αισθητικός, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Αισθητικών, μπορεί να ασκεί δερματοστιξία για αισθητικούς σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση, πρόσωπο που δεν τηρεί τα πιο πάνω είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκιση μέχρι και έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι και χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. Οι ποινές αυξάνονται σε τρία χρόνια φυλάκιση και 5 χιλ. ευρώ πρόστιμο όσον αφορά ψευδείς παραστάσεις, λειτουργία εργαστηρίου χωρίς άδεια ή κατά παράβαση του νόμου.