Φοιτητικά επιδόματα ενόψει εορτών

Η συνολική δαπάνη και για τα δύο αυτά επιδόματα θα ανέλθει σε περίπου επτά εκ. ευρώ