Φόρμα αναζήτησης

Φάρμακα: Λίγα ληγμένα στις αποθήκες

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφηκαν χθες σε έκθεση του γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, οι συνολικές αγορές εντός του 2016 για φάρμακα ανήλθαν σε 100,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 92,6 εκατ. κατά το 2015, ενώ 20 από τους 93 συνολικά προμηθευτές προμήθευσαν φάρμακα αξίας 78,6 εκατ. Σύμφωνα με την έκθεση του γενικού ελεγκτή, ποσό ύψους 37,5 εκατ. των συνολικών αγορών για το 2016 αφορά 25 από τα περίπου 1.600 είδη φαρμάκων που αγοράστηκαν, τα πλείστα από τα οποία εξασφαλίστηκαν υπό μονοπωλιακό καθεστώς, λόγω του γεγονότος ότι δεσμεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Ο γενικός ελεγκτής στην έκθεση σημειώνει ότι παρουσιάζεται σημαντική καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται για εγγραφές καινούργιων φαρμάκων και στην έκδοση των σχετικών αδειών κυκλοφορίας από το Συμβούλιο Φαρμάκων. Η αναπληρώτρια διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ανέφερε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι κύριος λόγος για τις καθυστερήσεις είναι η μη πληρότητα των στοιχείων που κατατίθενται από τους αιτητές. Ανέφερε επίσης ότι ο Τομέας Φαρμακορύθμισης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιολογούνται οι αιτήσεις για έκδοση άδειας κυκλοφορίας εντός των χρονοδιαγραμμάτων, ωστόσο σημειώνεται το διαχρονικό πρόβλημα υποστελέχωσης των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών σε αντίθεση με τις ολοένα αυξανόμενες ευθύνες που έχει.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι η εγκατάσταση του συστήματος Διαχείρισης Αποθεμάτων (SAP) έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο εκκρεμεί για χρόνια η εγκατάσταση του συστήματος Διαχείρισης και Τιμολόγησης Συνταγών (PPIS/Medico) στα φαρμακεία νοσοκομείων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση της κατανάλωσης των φαρμάκων. Η αν. διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ενημέρωσε ότι ο κύριος λόγος που εκκρεμεί η εγκατάσταση του PPIS είναι η έλλειψη ενοποιημένης ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων του αρχείου πληθυσμού, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός ασθενούς. Παρατηρήθηκε επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα των κεντρικών αποθηκών (SAP), φάρμακα των οποίων η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παραμένουν στην αποθήκη. Το κόστος των εν λόγω φαρμάκων ανέρχεται σε 377.000 περίπου. Όπως διαπιστώθηκε, για κάποια από αυτά έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι σχετικές εγκρίσεις καταστροφής τους.