Φόρμα αναζήτησης

Εξετάσεις για θέσεις εργασίας στην Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ανακοινώνει τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης για την πλήρωση των κενών μόνιμων θέσεων λειτουργών ΕΑΣ κλίμακας Α8-A10-A11 και βοηθών γραμματειακών λειτουργών κλίμακας Α2-A5-A7, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2018 στον χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης.

Η εξέταση για τις θέσεις κλίμακας Α8-Α10-Α11 θα πραγματοποιηθεί από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 11:00 π.μ. και για τις θέσεις κλίμακας Α2-Α5-Α7 από τις 12:00 μ. μέχρι τις 14:00  μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης θα είναι δύο (2) ώρες χωρίς διάλειμμα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεταστέα ύλη και λοιπές σχετικές πληροφορίες θα αποσταλούν στις προσωπικές διευθύνσεις (ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές) των υποψηφίων.