Ουδεμία σχέση του Προέδρου της με το βαν λέει η Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «ο Πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας δεν είναι ο ιδιοκτήτης του εν λόγω βαν, ούτε είναι μέτοχος ή κατέχει οποιαδήποτε θέση στις εταιρείες για τις οποίες γίνεται λόγος στον Tύπο σε σχέση με αυτό».