Φόρμα αναζήτησης

Έτσι θα ακούν οι «κοριοί» – Αυστηρές προϋποθέσεις για παρακολουθήσεις

Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η έγκριση του νομοσχεδίου για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από την Αστυνομία, καθώς όλα τα κόμματα, πλην του ΑΚΕΛ, δεν έχουν αντίρρηση επί της αρχής. Ο υπ. Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου ενημέρωσε τις ηγεσίες όλων των κομμάτων με σκοπό να υπάρξει ομόφωνη στήριξη, κάτι που δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Ωστόσο υπάρχει επαρκής κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αφού γίνουν προσθήκες που θα εισηγηθούν τα κόμματα ώστε το νομοσχέδιο να καταστεί νόμος.

Δικλίδες ασφαλείας

Για να τεθούν οι επικοινωνίες ενός πολίτη υπό παρακολούθηση θα πρέπει να υπάρχει γραπτό αίτημα του αρχηγού Αστυνομίας ή του διοικητή της ΚΥΠ, ή οποιουδήποτε άλλου ανακριτή, προς τον γενικό εισαγγελέα. Στη συνέχεια ο γενικός εισαγγελέας, αφού κρίνει ότι το αίτημα είναι δικαιολογημένο, θα απευθύνεται στο δικαστήριο με μονομερή αίτηση και θα ζητά διάταγμα άρσης του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου. Τέλος, το δικαστήριο θα αποφασίζει αν δικαιολογείται ή όχι το διάταγμα και θα εκδίδει απόφαση. Το δικαίωμα παρακολούθησης το έχει μόνο η Αστυνομία και η ΚΥΠ που διαθέτουν εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Με τεκμηρίωση

Το αίτημα του γενικού εισαγγελέα θα πρέπει να συνοδεύεται από ένορκη δήλωση αρμόδιου δημόσιου λειτουργού, στην οποία θα περιέχεται πλήρης και εμπεριστατωμένη έκθεση γεγονότων, γενική περιγραφή του είδους της επικοινωνίας και του τρόπου με τον οποίο θα γίνει η παρακολούθηση και η χρονική διάρκεια. Στην ένορκη δήλωση θα πρέπει να υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του ατόμου που πιστεύεται ότι διαπράττει ποινικό αδίκημα, αλλά και άλλων που ενδεχομένως μπορούν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση ποινικού αδικήματος αν παρακολουθηθούν οι επικοινωνίες τους. Τις παρακολουθήσεις θα μπορούν να κάνουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ θα υπάρχει έλεγχος από ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή που θα διορίζει το Υπ. Συμβούλιο.