Φόρμα αναζήτησης

Ετοιμασία για τη λειψυδρία: Αφαλατωμένο νερό από Βασιλικό σε Λευκωσία

Προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τη φετινή άνυδρη χρονιά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Και ένα από τα σημαντικά έργα είναι η ολοκλήρωση του αγωγού που θα ενώσει τη Λευκωσία με την αφαλάτωση του Βασιλικού, έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτική όταν παρουσιαστεί πρόβλημα στις αφαλατώσεις της Δεκέλειας και της Λάρνακας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος έδωσε την έγκρισή του για την κατασκευή των αγωγών μεταφοράς, δεξαμενών και αντλιοστασίων για τη μεταφορά νερού από τη μονάδα αφαλάτωσης Βασιλικού στη Λευκωσία.

Η αρμόδια επιτροπή έλαβε σοβαρά υπόψη της την αναγκαιότητα κατασκευής του εν λόγω έργου δεδομένου ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή υδροδότησης της επαρχίας Λευκωσίας σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας του σημερινού συστήματος παροχής πόσιμου νερού.

Όπως αναφέρεται στη γνωμάτευση, ο αγωγός Σταυροβουνίου είναι πεπαλαιωμένος και παρουσιάζει προβλήματα με την εσωτερική επικάλυψη, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του νερού.

Επίσης, οι Δήμοι Λακατάμιας και Τσερίου υδροδοτούνται από τον αγωγό Μαζέρα, ο οποίος είναι πεπαλαιωμένος και με περιορισμένη παροχετευτικότητα, που στο μέλλον θα αδυνατεί να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε νερό. Επιπλέον, οι 28 κοινότητες της δυτικής Μεσαορίας και ημιορεινής Λευκωσίας υδροδοτούνται ως επί το πλείστον από γεωτρήσεις, μερικές από τα ταχυδιυλιστήρια Ταμασού και Κλήρου και κάποιες από τον αγωγό Περιστερώνας.

Δεύτερη φάση

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η διαδρομή του προτεινόμενου έργου έχει μήκος 167 χιλιόμετρα και η διέλευσή του θα είναι μέσω κοινοτήτων των περιοχών της ανατολικής επαρχίας Λεμεσού, της βορειοδυτικής επαρχίας Λάρνακας, καθώς επίσης και κοινότητες της νοτιοδυτικής επαρχίας Λευκωσίας.

Ο αγωγός θα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς όλου του νερού που παράγεται στη μονάδα αφαλάτωσης Βασιλικού στη Λευκωσία (ΣΥΛ), ενώ με την ολοκλήρωση της φάσης αυτής υπάρχει παροχετευτική δυνατότητα μεταφοράς ποσοτήτων πέραν των 60.000 χιλιάδων κυβικών μέτρων ημερησίως στη Λευκωσία.

Η φάση Α΄ του έργου έχει αρχίσει το 2016 με την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες τον Ιούνιο του 2018. Η φάση Β΄ στόχο έχει την κατασκευή της απαραίτητης υποδομής για μεταφορά του νερού στις υπό μελέτη κοινότητες και περιλαμβάνει αγωγούς συνολικού μήκους 95,4 χιλιόμετρα. Η φάση Β΄ του έργου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2018 και να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021.