Φόρμα αναζήτησης

Σε 14 ημέρες καταγράφηκαν 1.374 κρούσματα, στο 89,5% οι εγχώριες μεταδόσεις – Στοιχεία μέχρι τις 24 ΟκτωβρίουΜέχρι 24 Οκτωβρίου 2020, έχουν αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία 3.388 περιπτώσεις COVID-19 και 32 θάνατοι (θνητότητα επί των διαγνωσμένων περιπτώσεων COVID-19: 0,9%).

• Η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους), είναι 158,1 ανά 100.000 κατοίκους.

  • • Τις τελευταίες 14 ημέρες (11-24 Οκτωβρίου) καταγράφηκαν 1.374 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19.
  • Η διάμεση ηλικία των περιπτώσεων COVID-19 είναι τα 32 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 24-46 έτη), 51,7% αφορά σε άνδρες.
  • Με βάση το επιδημιολογικό ιστορικό, το 7,4% είναι περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, το 89,5% αφορά σε περιπτώσεις με εγχώρια μετάδοση και το 3,1% είναι περιπτώσεις με άγνωστο επιδημιολογικό ιστορικό.
  •  Στις 24 Οκτωβρίου, 33 άτομα με COVID-19 νοσηλεύονται. Η διάμεση τους ηλικία είναι τα 58 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52 – 72 έτη), με το 57,6% να αφορά σε άνδρες.

• Μεταξύ των νοσηλευόμενων, δύο άτομα βρίσκονταν την 24η Οκτωβρίου σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) – και τα δύο άτομα ήταν διασωληνωμένα. Η διάμεση τους ηλικία είναι τα 68 έτη ενώ και τα δύο είναι άνδρες.

• Μέχρι 24 Οκτωβρίου 2020, έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 444.911 διαγνωστικές εξετάσεις (50.794,7 ανά 100.000 πληθυσμού). Τις τελευταίες 14 ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί 50.719 διαγνωστικές εξετάσεις (5.790,5 ανά 100.000 πληθυσμού).
Τα ακόλουθα επιδημιολογικά δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές εξαιτίας της ταχέως
εξελισσόμενης κατάστασης

Επιδημιολογικά Δεδομένα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι αναλύσεις βασίζονται σε εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις που κοινοποιούνται στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας.
Μέχρι την 24η Οκτωβρίου, έχουν δηλωθεί 3.388 εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 (Γράφημα 1α, 1β και 2). Την 24η Οκτωβρίου, η αθροιστική επίπτωση 14 ημερών της COVID-19 (ανά 100.000 κατοίκους), ένα μέτρο που αντικατοπτρίζει το ποσοστό ενεργών περιπτώσεων COVID-19 στον πληθυσμό (επιπολασμός ενεργού νόσου)1, είναι 158,1 ανά 100.000 κατοίκους (Γράφημα 3).

 

Γράφημα 1α: Εργαστηριακά επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19 στην Κύπρο από 03/03/2020, με
βάση την ημερομηνία εμφάνισης συμπτωμάτων (Date of symptoms onset) (ν=1.862).
*Τα πιο πρόσφατα δεδομένα θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή λόγω του ότι περιπτώσεις
COVID-19 μπορεί να μην εμφάνισαν ακόμα συμπτώματα.

 

Xαρακτηριστικά επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες
Μεταξύ 1.374 περιπτώσεων COVID-19 που διαγνώστηκαν από την 11η Οκτωβρίου, το 52% αφορά σε άνδρες (ν=710) και το 48% σε γυναίκες (ν=664).
Ανά ηλικιακές ομάδες: 170 βρέφη, παιδιά και έφηβοι 0-17 ετών (12%), 1.086 ενήλικοι ηλικίας 18-59 ετών (79%), 117 άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω (9%), ενώ για ένα άτομο η πληροφορία δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμη. Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η κατανομή των περιπτώσεων ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο. Η διάμεση ηλικία όλων των περιπτώσεων COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών είναι τα 32 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 24-46 έτη). Η διάμεση ηλικία των ενηλίκων (≥ 18 ετών) με COVID-19 είναι τα 35 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος 27-48 έτη). Οι αθροιστικές επιπτώσεις 14 ημερών (ανά 100.000 κατοίκους), με βάση την ηλικιακή ομάδα, παρουσιάζονται στο Γράφημα Α1 στο παράρτημα.

Επιδημιολογικό ιστορικό

Τις τελευταίες 14 ημέρες (11-24 Οκτωβρίου), από τις 1.374 καταγεγραμμένες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις COVID-19, το 7,4% (n=101) αφορούσε σε περιπτώσεις με πρόσφατο ιστορικό ταξιδιού, το 89,5% (n=1.230) αφορούσε σε εγχώριες μεταδόσεις, ενώ το 3,1% (ν=43) είχε άγνωστο επιδημιολογικό ιστορικό. Ο Πίνακας Α1 και το Γράφημα Α3 στο παράρτημα παρουσιάζουν την κατανομή ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα των περιπτώσεων ανάλογα με το επιδημιολογικό ιστορικό αλλά και την ημερήσια κατανομή, για αυτή την περίοδο.

Κλινικά Χαρακτηριστικά
Από τα 1.374 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 των τελευταίων 14 ημερών, υπάρχουν διαθέσιμες κλινικές πληροφορίες για το 99,1% (ν=1.362), εκ των οποίων το 27,4% (ν=373) δεν ανέφερε οποιοδήποτε σύμπτωμα κατά τη διάγνωση και το 72,6% (ν=989) ανέφερε τουλάχιστον ένα σύμπτωμα.

Υποκείμενα νοσήματα
Δεδομένα για υποκείμενα νοσήματα σε άτομα με COVID-19 τις τελευταίες 14 ημέρες, ήταν διαθέσιμα για 1.335 (97,1%) περιπτώσεις. Από αυτά τα άτομα, 309 (23,2%) ανέφεραν τουλάχιστον ένα υποκείμενο νόσημα.

Θάνατοι
Μέχρι την 24η Οκτωβρίου, αναφέρθηκαν 32 θάνατοι στην Κύπρο σε περιστατικά με COVID-19 (Θνητότητα: 0,9%). Η θνησιμότητα COVID-19 ανά 100.000 πληθυσμού είναι 3,7. Είκοσι-τρεις θάνατοι (71,9%) σημειώθηκαν σε άνδρες και 9 (28,1%) σε γυναίκες. Η διάμεση ηλικία των ατόμων με COVID-19 που έχασαν τη ζωή τους είναι τα 76 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 67-79 έτη). Δώδεκα θάνατοι δηλώθηκαν στην επαρχία της Λάρνακας και οκτώ στην επαρχία Πάφου, πέντε στην επαρχία Λευκωσίας, τέσσερις στην επαρχία Λεμεσού και τρεις στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου.
Ο διάμεσος χρόνος από την ημερομηνία της δειγματοληψίας μέχρι την ημερομηνία θανάτου ήταν 11,5 ημέρες (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 5-29,5 ημέρες).
Σημειώνεται ότι σε 25 θανάτους υποκείμενη αιτία θανάτου καταγράφηκε η νόσος COVID-19 (Θνητότητα COVID-19: 0,7%). Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 5) δείχνει τον αριθμό θανάτων ανά ημέρα.

Τις τελευταίες 14 ημέρες δεν έχει δηλωθεί θάνατος με αιτία την COVID-19 (Θνησιμότητα 14 ημερών: 0 ανά 100.000 πληθυσμού).

Εισαγωγές σε Νοσοκομεία και Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

Μέχρι την 24η Οκτωβρίου, συνολικά, 8,6% (ν=292) των περιστατικών COVID-19 έλαβαν νοσοκομειακή περίθαλψη. H διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύτηκαν είναι τα 59 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 47-72 έτη). Η νοσοκομειακή περίθαλψη αφορούσε κυρίως σε άνδρες (ν=169, 61,3%).

Η διάμεση ηλικία των ατόμων που νοσηλεύονται ακόμα (ν=33) είναι τα 58 έτη (Ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 52-72 έτη) και το 57,6% αφορά σε άνδρες.

Το παρακάτω γράφημα (Γράφημα 6α) παρουσιάζει τον αριθμό εισαγωγών (πρώτη εισαγωγή) σε νοσοκομεία ανά ημέρα.

 

 

Παρουσιάζεται από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας
Συντελεστές: Annalisa Quattrocchi, Ιωάννης Μαμάης, Βαλεντίνος Σιλβέστρος, Άννα Δημητρίου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Μαρία Αθανασιάδου (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Θεοπίστη Κυπριανού (Μονάδα Παρακολούθησης της Υγείας), Ανδρούλλα Στυλιανού, Σωτηρούλα Σωτηρίου, Φανή Θεοφάνους, Χρίστος Χαραλάμπους, Ιωάννα Γρηγορίου, Μαρία Κολιού, Γεώργιος Νικολόπουλος, Ελισάβετ Κωνσταντίνου
Επιστημονική Επιτροπή: Ελισάβετ Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Νίκη Παφίτου, Γεώργιος Νικολόπουλος, Μαρία Κολιού, Γεώργιος Πάνος, Ειρήνη Χριστάκη, Ζωή-Δωροθέα Πανά, Κωνσταντίνος Τσιούτης, Λεόντιος Κωστρίκης, Πέτρος Καραγιάννης, Γεώργιος Πετρίκκος, Πέτρος Αγαθαγγέλου, Γεώργιος Μιξίδης
Suggested citation: Epidemiological Surveillance Unit of the Ministry of Health, Cyprus. National Situation Report. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19),
22 Οκτωβρίου 2020.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.