Φόρμα αναζήτησης

Έρχονται τα πάνω κάτω στη δικαιοσύνη

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναμένεται να έχουν τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ο υπουργός Δικαιοσύνης για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, στη βάση των εισηγήσεων των Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, που έκαναν σχετική έρευνα και μελέτη. Οι εισηγήσεις τους συζητήθηκαν διεξοδικά μεταξύ του υπ. Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου και του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μ. Νικολάτου, με παράλληλες διαβουλεύσεις με τον γεν. εισαγγελέα Κ. Κληρίδη και τον πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δ. Ιωαννίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει επέλθει συμφωνία. Η μεταρρύθμιση θα έχει αρκετές φάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και θα αφορούν την ίδρυση νέων δικαστηρίων, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, τον εκσυγχρονισμό των θεσμών πολιτικής δικονομίας και άλλες διαδικασίες που θα διευκολύνουν τη λειτουργία των δικαστηρίων, με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη απονομή δικαιοσύνης. Σήμερα η Κύπρος είναι στις τελευταίες θέσεις του καταλόγου των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Μία αστική έφεση για να εκδικαστεί χρειάζεται 4 – 5 χρόνια και μια ποινική έφεση ένα – δύο χρόνια.

Πέντε ανώτατοι δικαστές

Το Ανώτατο Δικαστήριο, που σήμερα αποτελείται από δεκατρείς δικαστές, σταδιακά μέχρι το 2023 θα περιοριστεί σε σχήμα πέντε μόνο δικαστών. Οι νυν δικαστές όταν αφυπηρετούν δεν θα αντικαθίστανται. Οι υφιστάμενοι δικαστές θα έχουν την υποχρέωση να εκδικάσουν όλες τις εκκρεμούσες εφέσεις που έχουν ενώπιόν τους σε διάστημα πέντε ετών. Το 2023 το Ανώτατο Δικαστήριο θα καταστεί τριτοβάθμιο όργανο απονομής δικαιοσύνης και θα εκδικάζει υποθέσεις που δεν θα τελεσιδικούν με τις εφέσεις. Στο Ανώτατο Δικαστήριο θα εκδικάζονται υποθέσεις επί σημαντικών νομικών θεμάτων ή επί ευαίσθητων θεμάτων που άπτονται του δημόσιου συμφέροντος, ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση. Παράλληλα θα λειτουργεί και ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, εξετάζοντας τις παραπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Νέο Εφετείο

Με την απόφαση για τη μεταρρύθμιση θα ιδρυθεί Εφετείο, που θα αποτελεί τον δεύτερο βαθμό απονομής δικαιοσύνης. Σύμφωνα με υπολογισμούς θα χρειαστούν περίπου 10 δικαστές για το Εφετείο, χωρίς να αποκλείεται να διοριστούν και περισσότεροι, αν αυτό απαιτεί ο όγκος εργασίας. Το Εφετείο θα εκδικάζει τις νέες εφέσεις και δεν θα αναλάβει τις παλαιές, που θα τις εκδικάσουν τα νυν μέλη του ανωτάτου.

Τμήμα Διοίκησης

Για να επικεντρωθούν οι δικαστές αποκλειστικά στα θέματα απονομής δικαιοσύνης, θα δημιουργηθεί τμήμα που θα στελεχωθεί από δημόσιους υπαλλήλους και θα διευθύνεται από διευθυντή, που θα έχει εμπειρία σε θέματα δημόσιας διοίκησης. Με τη διευθέτηση αυτή θα αφαιρεθεί και μεγάλος όγκος εργασίας από τον αρχιπρωτοκολλητή και τους πρωτοκολλητές των δικαστηρίων.

[bsa_pro_ad_space id=2][bsa_pro_ad_space id=1]