Φόρμα αναζήτησης

Eπιτέλους, μετά από κοιλιοπόνημα, δεήθηκαν για αλλαγές στο Πόθεν ΈσχεςΓια πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια που ψηφίστηκε η περιβόητη νομοθεσία για το Πόθεν Έσχες αναλαμβάνεται μια σοβαρή προσπάθεια ενώπιον της Βουλής με στόχο την κάλυψη των νομοθετικών κενών που καθιστούν ανεφάρμοστη και ουσιαστικά άνευ αντικειμένου την εν λόγω νομοθεσία. Μέχρι και σήμερα δεν γίνεται κανένας έλεγχος στις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων που καταθέτουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές, όπως βεβαίως, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους. Συνεπώς, δεν ελέγχονται για αθέμιτο πλουτισμό, όπως ήταν και ο σκοπός για τον οποίον ψηφίστηκε αυτή η νομοθεσία το 2004, αφού πρώτα πέρασε από χίλια μύρια κύματα.

Με τη νομοθετική παρέμβαση που επιχειρείται ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής επιδιώκεται, αφενός η θεσμοθέτηση  του ανεξάρτητου ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων και αφετέρου η διεύρυνση των ελεγχόμενων αξιωματούχων με τη συμπερίληψη των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου, του γενικού εισαγγελέα και του βοηθού γενικού εισαγγελέα, αλλά και δημόσια εκτεθειμένων προσώπων, όπως είναι οι ιδιοκτήτες – μέτοχοι και οι διευθυντές των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και δημοσιογράφοι! Παράλληλα, μέσα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται, επιδιώκεται και η αποκάλυψη μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελεγχόμενων αξιωματούχων.

Κατά τη σημερινή, λοιπόν, συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, αναμένεται να τεθούν επί τάπητος προς εξέταση συνολικά επτά προτάσεις νόμου βουλευτών και ένα νομοσχέδιο της εκτελεστικής εξουσίας. Οι προτεινόμενες αλλαγές που θα υιοθετηθούν από τους βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών θα τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για ψήφιση και ενσωμάτωσή τους στην κείμενη νομοθεσία. Αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετές από τις προτεινόμενες αλλαγές στο Πόθεν Έσχες αποτελούν και απαίτηση της αρμόδιας Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς – Greco.

Οι προτάσεις νόμου

Οι επτά προτάσεις νόμου που θα εξετάσει η Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, αρχής γενομένης από τη σημερινή της συνεδρία, έχουν ως εξής:

1. Κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και προβλέπει:

  • Να καθορισθεί ότι η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Πόθεν Έσχες, η οποία ελέγχει κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση προς την υποχρέωση κατάθεσης δήλωσης περιουσιακών στοιχείων και κατά πόσον αυτή είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις τής εν λόγω νομοθεσίας από τα υπόχρεα πρόσωπα, συνεπικουρείται στο έργο της από νόμιμους ελεγκτές, ο διορισμός των οποίων θα εγκρίνεται με απόφαση της Βουλής και θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών.
  • Να περιληφθούν στα ελεγχόμενα πρόσωπα ο πρόεδρος και τα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο γενικός εισαγγελέας και ο βοηθός γενικού εισαγγελέα.
  • Να γίνει ρητή πρόβλεψη ότι, για σκοπούς δημοσιότητας, οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων όπως και τα ονόματα των υπόχρεων προσώπων που δεν υπέβαλαν δήλωση θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου σώματος για διάστημα όχι μικρότερο των τριών μηνών.

2. Κατατέθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη. Εισηγείται όπως συμπεριληφθούν στα δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα που υπέχουν υποχρέωσης κατάθεσης δήλωσης περιουσιακών στοιχείων στο αρμόδιο Τριμελές Συμβούλιο, όλα τα πρόσωπα τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημόσια ζωή, επειδή κατέχουν διευθυντική και/ή άλλη υψηλόβαθμη θέση στη βιομηχανία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και/ή σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον τομέα του Τύπου, ήτοι εφημερίδες ή άλλα έντυπα. Σημειώνεται ότι ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής υπέχουν υποχρέωσης κατάθεσης περιουσιακών στοιχείων 1.500 περίπου αξιωματούχοι και δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα.

3. Κατατέθηκε από τον βουλευτή των Οικολόγων, Γιώργο Περδίκη. Ζητά να περιλαμβάνονται στο ειδικό έντυπο που συμπληρώνεται για τη δήλωση περιουσιακών στοιχείων και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και η κατάσταση δανείων στα οποία είναι εγγυητές οι ελεγχόμενοι αξιωματούχοι.

4. Κατατέθηκε από τον βουλευτή του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. Γίνεται εισήγηση όπως οι ελεγχόμενοι αξιωματούχοι περιλαμβάνουν στην κατάσταση χρεών που καταθέτουν και περαιτέρω λεπτομέρειες όσον αφορά τυχόν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5. Κατατέθηκε από τους βουλευτές Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιωργάλλα. Οι δύο βουλευτές εισηγούνται να παρέχεται το δικαίωμα σε αξιωματούχο ή δημόσια εκτεθειμένο πρόσωπο που ελέγχεται για αθέμιτο πλουτισμό από το Τριμελές Συμβούλιο, να υποβάλλει ένσταση κατά απόφασης με την οποία το αρμόδιο συμβούλιο έχει επιβάλει σε αυτόν χρηματικό πρόστιμο λόγω παράλειψής του να καταθέσει εμπρόθεσμα δήλωση περιουσιακών στοιχείων, επικαλούμενο ιδιάζουσες ή εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν την ένσταση.

6. Κατατέθηκε από τους βουλευτές Ζαχαρία Κουλία και Μιχάλη Γιωργάλλα. Οι δύο βουλευτές εισηγούνται όπως συμπεριληφθούν στον κατάλογο των αξιωματούχων και των δημόσια εκτεθειμένων προσώπων που καταθέτουν δήλωση Πόθεν Έσχες ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου και οι ακόλουθοι: Οι ιδιοκτήτες και οι διευθυντές εφημερίδων, οι Κύπριοι δημοσιογράφοι, οι επίτροποι ή έφοροι της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι εισαγγελείς που υπηρετούν στο γραφείο του γενικού εισαγγελέα, οι οποίοι σήμερα  ανέρχονται στους επτά.

7. Κατατέθηκε από τον βουλευτή Παύλο Μυλωνά. Γίνεται εισήγηση όπως οι δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών, των υφυπουργών, των βουλευτών και των ευρωβουλευτών, όπως των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, να κατατίθενται και να ελέγχονται από ανεξάρτητη επιτροπή που θα διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα απαρτίζεται από έναν νομικό εγνωσμένου κύρους ως πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και έναν εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας ως μέλη. Σήμερα, οι δηλώσεις αυτές κατατίθενται στη Βουλή και δεν ελέγχονται από κανέναν.

Ελεγχόμενοι και οι του ΟΚΥπΥ

Στην ατζέντα της Επιτροπής Θεσμών περιλαμβάνεται και ένα νομοσχέδιο που αφορά το Πόθεν Έσχες που κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία με σκοπό να συμπεριληφθούν στους ελεγχόμενους αξιωματούχους που καταθέτουν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, ο πρόεδρος και τα μέλη του συμβουλίου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.