Οργίστηκε ο Γεν. Εισαγγελέας με τον Οδυσσέα για την ειδική έκθεσή του για χρυσά διαβατήρια

«Για ακόμη μια φορά ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας επέλεξε να αγνοήσει τις συστάσεις αυτές και να προχωρήσει με τον τρόπο που ο ίδιος έκρινε σκόπιμο».