Φόρμα αναζήτησης

Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Τριάντα έξι προϊόντα, που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά των καταναλωτών, δημοσιοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Σε ανακοίνωσή της, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 36 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

  •  Επτά (7) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
  •  Εννέα (9) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
  •  Οκτώ (8) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
  •  Επτά (7) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
  •  Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
  •  Δύο (2) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. (PDF)

ΚΥΠΕ