Φόρμα αναζήτησης

Επίδομα φροντίδα σε αιχμαλώτους πολέμου 1974 και εξαρτώμενούς τους

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υλοποίηση Σχεδίου παροχής επιδόματος φροντίδας σε αιχμαλώτους πολέμου 1974 και τους εξαρτώμενους τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το έντυπο αίτησης για Παροχή επιδόματος φροντίδας σε αιχμαλώτους πολέμου 1974 και τους εξαρτώμενους τους, το οποίο περιλαμβάνει σχετικές πληροφορίες και οδηγίες για τη συμπλήρωσή του, από όλα τα τοπικά και επαρχιακά γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε όλη την Κύπρο, την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, www.mlsi.gov.cy 

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν, δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους αιτητές στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 46, 1066 Λευκωσία.