Εντείνονται οι έλεγχοι με rapid tests στον γενικό πληθυσμό και τους εργαζόμενους

Κινητές μονάδες δειγματοληψίας διενεργούν ελέγχους σε εργοδοτούμενους που συνεχίζουν να εργάζονται με φυσική παρουσία,