Φόρμα αναζήτησης

Ενορχήστρωση διορισμών στη ΣΟΚ

Πολιτικές προεκτάσεις λόγω της παράλληλης ιδιότητας του καλλιτεχνικού διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων ως προέδρου κόμματος λαμβάνουν οι ανταγωνισμοί εντός του ιδρύματος για τον τρόπο λειτουργίας και τους σκοπούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων. Τον περασμένο Δεκέμβριο ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΣΟΝΚ) Γιώργος Κουντούρης (και τότε αντιπρόεδρος του «ρωσικού» κόμματος «Εγώ ο Πολίτης») με (πρωτοφανή στα χρονικά οποιουδήποτε οργανισμού του Δημοσίου) επιστολή του ως καλλιτεχνικός διευθυντής της ΣΟΝΚ προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προχώρησε σε εισηγήσεις που αφορούν τη διοίκηση του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (ΙΣΟΚ). Ανάμεσα στις εισηγήσεις του κ. Κουντούρη περιλαμβάνεται η υπόδειξή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τριών προσώπων για να επιλεχθούν από τον κ. Αναστασιάδη για τις θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο του ΙΣΟΚ, εκ των οποίων τελικά ο κ. Αναστασιάδης διόρισε τη μία. “Παίρνω το θάρρος να σας γράψω, καθώς το καταστατικό του ιδρύματος προνοεί ότι ο οργανισμός εποπτεύεται απευθείας από εσάς” είναι η εισαγωγική πρόταση στην επιστολή του κ. Κουντούρη προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, όπου παρερμηνεύεται το άρθρο 1 του καταστατικού του ιδρύματος (το οποίο λειτουργεί βάσει του περί Σωματείων Νόμου), σύμφωνα με το οποίο το ΙΣΟΚ “τελεί υπό την εποπτεία του Προέδρου” (και όχι φυσικά “απευθείας”). Αφού καταγράφει δύο εισηγήσεις προς τον Πρόεδρο για τροποποίηση του καταστατικού του ΙΣΟΚ και για κατάρτιση ξεχωριστού προϋπολογισμού για τη Συμφωνική Νέων, ο κ. Κουντούρης, κάνοντας “χρήση του δικαιώματός” του “ως πολίτης και ειδικότερα ως άτομο ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο”, προτείνει άτομα τα οποία “κατά τη δική” του “ταπεινή άποψη μπορούν και είναι σε θέση να στηρίξουν” το ίδρυμα.

  • Η πρώτη εισήγηση του μαέστρου της Συμφωνικής Νέων αφορά τη συμμετοχή στο εννεαμελές δ.σ. του ΙΣΟΚ ενός εκ των δύο ex officio μελών, της υπεύθυνης λειτουργού στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για τη μουσική. Επιζητώντας προφανώς τον περιορισμό του κρατικού ελέγχου στη λειτουργία του ΙΣΟΚ, ο κ. Κουντούρης ζητά από τον Πρόεδρο να αντικαταστήσει τη λειτουργό του υπουργείου με τον “εκάστοτε πρόεδρο των μουσικών εργαζομένων” της επαγγελματικής Συμφωνικής Ορχήστρας. Με αυτή την επιλογή, εκτιμά ο κ. Κουντούρης, προσφέρεται στο ΙΣΟΚ “το πλεονέκτημα της συνοχής και της εξειδικευμένης γνώσης από ένα έμπειρο άτομο, και συγκεράζει τον θεσμό με την παγκόσμια πρακτική” της συμμετοχής στη διοίκηση ορχηστρών μουσικών-μελών της κάθε ορχήστρας.
  • Η δεύτερη εισήγηση του κ. Κουντούρη αφορά διατελέσαν σε προηγούμενο δ.σ. του ΙΣΟΚ μέλος, τον πρόεδρο του δ.σ. της Alpha Bank Ανδρέα Μιχαηλίδη.
  • Η τρίτη εισήγηση, η οποία ήταν και η μόνη που υιοθετήθηκε τελικά από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, έναν μήνα μετά την αποστολή της επιστολής, ήταν για τον διορισμό της μουσικού και δικηγόρου Ευδοκίας Χαραλαμπίδου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΙΣΟΚ η κ. Χαραλαμπίδου είναι αντιπρόεδρος του ιδρύματος, σε αντίθεση με τον διορισμό των μελών στο δ.σ. του ΙΣΟΚ όπως είχε ανακοινωθεί τον Ιανουάριο από το Προεδρικό, σύμφωνα με τον οποίο αντιπρόεδρος ήταν το ex officio μέλος του δ.σ. από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

 

Η θέση του κ. Κουντούρη για το περιεχόμενο και το πλαίσιο αποστολής της επιστολής του προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη δεν κατέστη δυνατό να καταγραφεί. Σε αλλεπάλληλες κλήσεις του “Π” χθες και προχθές προς το κινητό τηλέφωνο του κ. Κουντούρη δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Σύγχυση ρόλων

Το πλαίσιο αποστολής της πρωτοφανούς επιστολής του συμβασιούχου από το 2012 καλλιτεχνικού διευθυντή και μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Γιώργου Κουντούρη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν είναι πάντοτε ευκρινές στις τρεις σελίδες της. Ενώ η εισήγηση προς τον Πρόεδρο για τα μέλη του δ.σ. του ΙΣΟΚ γίνεται από τον “πολίτη” κ. Κουντούρη, στην αμέσως προηγούμενη εισήγηση για τη “διευκρίνιση του ρόλου του δ.σ.” ο κ. Κουντούρης απευθύνεται στον Πρόεδρο “ως διευθυντής” της ορχήστρας (αποσιωπώντας ότι ο ίδιος είναι απλώς μαέστρος στη Συμφωνική Νέων και ότι η ΣΟΚ έχει εκτελεστικό διευθυντή τον Νέναντ Μπογκντάνοβιτς) . Διαπράττοντας μάλλον πειθαρχικό παράπτωμα (αφού κοινοποιήθηκαν αναρμόδια πληροφορίες που λήφθηκαν κατά την εκτέλεση καθηκόντων και σε σχέση με τα καθήκοντα αυτά χωρίς ρητή εντολή της αρμόδιας αρχής, που εν προκειμένω είναι το δ.σ. του ΙΣΟΚ), ο κ. Κουντούρης ζητά από τον Πρόεδρο να περιορίσει τον ρόλο του δ.σ. “στην εποπτεία της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής και στον έλεγχο του προϋπολογισμού και της αποδοτικότητας των στελεχών”. Κατά τον κ. Κουντούρη “δεν διευκρινίστηκε ποτέ αν το δ.σ. είναι εκτελεστικό ή μη” και ζητά από τον Πρόεδρο να καταστήσει σαφές “ότι πρόκειται για μη εκτελεστικό δ.σ.”.

Η σύγχυση ρόλων στο πρόσωπο του μαέστρου της Συμφωνικής Νέων Γιώργου Κουντούρη επιτείνεται αν ληφθεί υπόψη ότι κατά την ημερομηνία αποστολής της επιστολής προς τον Πρόεδρο ο ίδιος ήταν αντιπρόεδρος κόμματος, του ιδρυθέντος από το 2017 ρωσόφωνου “Εγώ ο Πολίτης”.  Πρόεδρος σήμερα του “Εγώ ο Πολίτης”, ο κ. Κουντούρης έχει ήδη συνδέσει την εξάχρονη παρουσία του στη ΣΟΝΚ με πολλές ρωσικές συναυλίες και συμπράξεις, με πιο δυνατή τη συνεργασία της ΣΟΝΚ του περασμένου Μαΐου με τον ρωσικό στρατό και τη Συμφωνική Ορχήστρα των Στρατευμάτων της Εθνικής Φρουράς της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σημειώνεται ότι η εν λόγω σύμπραξη έγινε με σκοπό τη συμμετοχή της κρατικής Συμφωνικής Νέων σε εορτασμούς για ρωσική εθνική επέτειο -τη Μέρα της Νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (9 Μαΐου)- στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι αναφορικά με τη θέση καλλιτεχνικού διευθυντή στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων πέρσι το τότε δ.σ. του ΙΣΟΚ είχε αποτραπεί από τη Βουλή να προχωρήσει σε προκήρυξη της θέσης, ενώ ο κ. Κουντούρης προσέφυγε στο μεταξύ στο δικαστήριο διεκδικώντας, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να καταστεί αορίστου χρόνου.