Ενδοοικογενειακά και σε εργασιακούς χώρους κυκλοφορεί ο κορωνοϊός – Οι διαπιστώσεις της Ομάδας Ιχνηλάτησης

Υπενθυμίζεται ότι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επιτρέπεται η φυσική παρουσία του 50% των εργαζομένων, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών κατευθυντήριων οδηγιών σε κάθε περίπτωση.