Φόρμα αναζήτησης

Έμειναν οι λευκές ζώνες για τον δρόμο Πάφου – Πόλης

Η τελευταία πράξη του περιβόητου αυτοκινητοδρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, με τη μορφή που είχε σχεδιαστεί πριν από 18 χρόνια, παίχτηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου είχαν προσφύγει οι ιδιοκτήτες γης που είχε απαλλοτριωθεί για το έργο. Οι ιδιοκτήτες που δεν είχαν πληρωθεί για τις απαλλοτριώσεις προσέφυγαν στο δικαστήριο ζητώντας ακύρωση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο το 2012 ανακάλεσε τις απαλλοτριώσεις λόγω μη εκτέλεσης του έργου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε ωστόσο τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν από δεκάδες ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι επωμίζονται και τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι το κράτος μέχρι το 2011 κατέβαλε περίπου 50 εκατομμύρια σε ιδιοκτήτες για τις απαλλοτριώσεις. Κάποιοι όμως που δεν πρόλαβαν να αποζημιωθούν, ή είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, διεκδικώντας υψηλότερες αποζημιώσεις, βγήκαν τελικώς πολύ ζημιωμένοι.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα της προσφυγής στο Ανώτατο ήταν η νομιμότητα της απόφασης που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο για ανάκληση των απαλλοτριώσεων. Στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρεται ότι διαπιστώθηκε πράγματι μεταβολή των συνθηκών το 2011, αφού η διαδικασία των προσφορών για υλοποίηση του έργου εξαντλήθηκε δίχως να προκύψει προσφοροδότης. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «το 2006 ξεκίνησε, παράλληλα με τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης, και διαδικασία προς σύναψη δημόσιας σύμβασης, με τη μέθοδο Design, Build, Finance and Operate.

Τέθηκε ως τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 31.7.2007». Οι προσφορές αξιολογήθηκαν και, αφού ορίστηκε διαχειριστική επιτροπή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, άρχισε κατά τον Σεπτέμβριο του 2008 και τερματίστηκε τον Οκτώβριο του 2011, χωρίς όμως να επιτευχθεί συμφωνία λόγω επιπρόσθετων οικονομικών και άλλων απαιτήσεων των κοινοπραξιών. Όπως διατυπώνεται στην πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προς εκτέλεση του έργου, για το οποίο δημοσιεύθηκε η απαλλοτρίωση, τερματίστηκε λόγω του ότι δεν υπήρχαν σε ισχύ άλλες προσφορές που υποβλήθηκαν για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Σε ό,τι αφορά το διάταγμα κήρυξης της λευκής ζώνης, το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν έχει εγκαταλειφθεί, σημειώνοντας πως γι’ αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να γίνει ξεχωριστή προσφυγή για να εξεταστεί δικαστικά.