Εκπαιδευτικοί Ολοήμερων Σχολείων: «Η Κυβέρνηση επιδεικνύει ανηθικότητα, ασυνέπεια και ανεντιμότητα»

Για εριστική και ανέντιμη πράξη της Κυβέρνησης κάνει λόγο ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Παιδαγωγών Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων