Φόρμα αναζήτησης

Εγγραφές/μετεγγραφές σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά – Όλες οι πληροφορίες

Ανακοίνωση αναφορικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2020-2021 εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Πιο κάτω ακολουθούν όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε:

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές μαθητών/τριών για τη σχολική χρονιά 2020-2021 στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία (τάξεις Α’-Στ’), θα πραγματοποιηθούν από τις 13 μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2020.

Νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός από μαθητές/τριες, οι οποίοι για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο.

Σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου. Ως εκ τούτου, όσοι μαθητές/τριες δεν εγγραφούν τον Ιανουάριο, θα υποχρεώνονται να εγγραφούν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους στο οποίο υπάρχουν θέσεις.

Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2020, όσοι/ες μαθητές/τριες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή μετεγγραφή στο σχολείο σας, θα πρέπει να παραπέμπονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (ΕΓΠ), αφού πρώτα ενημερωθούν για τα απαραίτητα πιστοποιητικά/έντυπα που πρέπει να προσκομιστούν. Τα ΕΓΠ θα σας ενημερώνουν για τις νέες εγγραφές ή μετεγγραφές που επηρεάζουν το σχολείο σας.

Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:05 ή μέχρι τις 16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05). Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες του κάθε ΕΟΣ. Όσοι δεν μπορούν να τηρήσουν το συγκεκριμένο ωράριο, θα πρέπει να ζητήσουν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, κατά την περίοδο των εγγραφών/μετεγγραφών (13-15 Ιανουαρίου 2020).

Παρακαλείστε όπως για τα πιο πάνω, ενημερώσετε με σχετική επιστολή όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς/κηδεμόνες. Καμία παρέκκλιση των πιο πάνω οδηγιών δεν επιτρέπεται.

 

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στη χώρα.

Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.

Δεκτά για εγγραφή στην Α’ τάξη είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 10 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2014.

Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν  να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας 3 – 48/12 χρονών, δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017.

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (www.moec.gov.cy, Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικές Περιφέρειες), πριν την έναρξη των εγγραφών (τέλη Δεκεμβρίου 2019).

Οι εγγραφές όλων των μαθητών/τριών (Υποχρεωτική   Προδημοτική Εκπαίδευση, Προδημοτική τάξη, Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου, νέες εγγραφές σε άλλες τάξεις) γίνονται στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, έστω και αν κάποιος/α μαθητής/τρια προτίθεται να ζητήσει μετεγγραφή.

Οι αιτήσεις για μετεγγραφή υποβάλλονται μόνο στο οικείο ΕΓΠ. Καμία αίτηση για μετεγγραφή δεν θα εξετάζεται, εάν ο/η μαθητής/τρια δεν  είναι εγγεγραμμένος/η στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας.

Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια σε συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία φοιτούν στις τάξεις Α’-Ε’, κατά την παρούσα σχολική χρονιά, και ενδιαφέρονται για εγγραφή:

α) στο Νηπιαγωγείο που γειτονεύει με το συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο ή β) στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο, η εγγραφή, σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται η διαδικασία της μετεγγραφής.

Παρακαλείστε όπως ελέγχετε αυστηρά τις διευθύνσεις των κατοικιών των μαθητών/τριών που παρουσιάζονται για εγγραφή.

 

Δ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

Απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή όλων των μαθητών/τριών είναι:

-το έντυπο ΔΔΕ11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)»

-επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο

-δύο λογαριασμοί (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) οι οποίοι να αποδεικνύουν ότι η οδός της κατοικίας διαμονής του/της μαθητή/τριας είναι αυτή που δηλώθηκε και εμπίπτει στην εκπαιδευτική περιφέρεια του σχολείου

-κατάσταση εμβολιασμού (αφορά την εγγραφή στην Α’ τάξη) και

-πιστοποιητικό φοίτησης σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο (αφορά την εγγραφή στην Α’ τάξη).

Συγκεκριμένα απαιτούνται:

*Έντυπο ΔΔΕ11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)»

Το έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ. Φυλάσσεται μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας στο αρχείο του σχολείου. Παρακαλώ όπως ληφθούν υπόψη τα όσα αναφέρονται στην αρχική εγκύκλιο αναφορικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών διαζευγμένων γονέων (αρ. φακέλου 7.11.09/18, ημερ. 08.08.2019, αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp9434).

*Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο Γ ια μαθητές/τριες που:

α) γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης β) γεννήθηκαν εκτός Κύπρου απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που οι μαθητές/τριες δεν έχουν οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, θα πρέπει να εγγράφονται αφού σημειωθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Μητρώου και Μαθητολογίου. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο λειτουργό.

*Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την οδό κατοικίας

Θα πρέπει να προσκομιστούν δύο πρόσφατοι λογαριασμοί: σκυβάλων και ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περιπτώσεις που η κατοικία διαμονής του/της μαθητή/τριας είναι ενοικιαζόμενη και δεν είναι δυνατόν να προσκομιστεί λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο. Στις περιπτώσεις που λόγω πρόσφατης μετακόμισης δεν υπάρχει λογαριασμός σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια οικοδομής και πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι γονείς/κηδεμόνες που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, και ως εκ τούτου δεν έχουν στο δικό τους όνομα τους δύο λογαριασμούς που απαιτούνται για την πιστοποίηση της διεύθυνσης, θα πρέπει να προσκομίσουν: α) λογαριασμούς στους οποίους αναγράφεται το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται:

-το όνομα του συγγενή με τον οποίο διαμένουν και

-από πότε διαμένουν με το άτομο αυτό.

Τη δήλωση θα υπογράφουν τόσο οι γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας όσο και ο/η συγγενής με τον/την οποίο/α διαμένουν. Η υπογεγραμμένη δήλωση θα πρέπει τέλος, να πιστοποιείται από τον/την οικείο/α Κοινοτάρχη/Δήμαρχο/Πιστοποιών Υπάλληλο. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους γονείς/κηδεμόνες ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία/ πιστοποιητικά που προσκομιστούν είναι ψευδή, αυτό συνεπάγεται ποινική δίωξη για εξαπάτηση της Αρμόδιας Αρχής και ακύρωση της εγγραφής του παιδιού τους.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/τριες Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, Προδημοτικής τάξης και Α’ τάξης που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια τα οποία φοιτούν στο ίδιο σχολείο (Τάξεις Α’ – Ε’ του Δημοτικού κατά την παρούσα σχολική χρονιά) γίνονται δεκτοί/ες χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

 

*Κατάσταση εμβολιασμού

Κατά την εγγραφή μαθητή/τριας σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά (Α’ τάξη και οποιαδήποτε άλλη τάξη), θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του/της, έστω και αν δεν έχουν γίνει τα εμβόλια, και, ως εκ τούτου οι σχετική κάρτα/σελίδα είναι άδεια. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της Κάρτας Εμβολιασμού, μπορεί να γίνει αποδεκτή και σχετική βεβαίωση από μέρους του προσωπικού Παιδίατρου

* «Βεβαίωση Φοίτησης» σε εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) Νηπιαγωγείο:

Κατά την εγγραφή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Δημοτικού Σχολείου, απαραίτητη είναι η προσκόμιση «Βεβαίωσης φοίτησης» από εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση των Δημόσιων Νηπιαγωγείων θα πρέπει να εκδώσει πριν την έναρξη των εγγραφών του Ιανουαρίου, τη σχετική βεβαίωση (έντυπο ΔΔΕ29) στους/στις μαθητές/τριες Προδημοτικής τάξης (5 – 5 10/ΐ2 χρονών) που φοιτούν, κατά την παρούσα σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο τους.

Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε κοινοτικά ή ιδιωτικά νηπιαγωγεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση αυτή από τη Διεύθυνση του Σχολείου τους. Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο.

Κατάλογος των εγκεκριμένων κοινοτικών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (www.moec.gov.cy). Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κατάλογοι Σχολείων).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει:

α) να ενημερωθούν άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες ώστε να εγγράψουν το παιδί τους σε άλλο Νηπιαγωγείο, εγκεκριμένο από το ΥΠΠΑΝ και β) να εγγραφεί προσωρινά ο/η μαθητής/τρια στην Α’ τάξη, μέχρι να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων, τον Σεπτέμβριο του 2020, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην Προδημοτική τάξη από εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.

Παρακαλείστε όπως πριν την αποχώρηση των γονέων/κηδεμόνων, ελέγχετε κάθε έντυπο ΔΔΕ11 , ώστε να διασφαλίζεται η ορθή συμπλήρωσή του.

Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στα παιδιά Προδημοτικής ηλικίας (Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής τάξης) που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο, θα πρέπει να δοθεί συμπληρωμένο το έντυπο ΔΔΕ28 «Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο».

 

ΣΤ. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται στα κατά τόπους ΕΓΠ κατά το τριήμερο των εγγραφών, δηλαδή, 13-15 Ιανουαρίου 2020. Το σχετικό έντυπο (ΔΔΕ33) μπορεί να εξασφαλιστεί από τα οικεία ΕΓΠ ή από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html).

Μετεγγραφές οι οποίες αφορούν λόγους μετοίκησης και δεν δημιουργούν στεγαστικά ή άλλα προβλήματα στο σχολείο, διενεργούνται κατά το τριήμερο των εγγραφών, από τη Διεύθυνση του Σχολείου στο οποίο υπάρχει πρόθεση να μετεγγραφεί το παιδί, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν τη μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων/κηδεμόνων.

Για υποβολή αίτησης για μετεγγραφή προς το οικείο ΕΓΠ απαιτούνται τα εξής: α) εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας και εξασφάλιση του εντύπου ΔΔΕ28 «Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο» β) προσκόμιση του εντύπου ΔΔΕ28 γ) προσκόμιση του εντύπου ΔΔΕ33.

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω ισχύουν μόνο για την περίοδο των εγγραφών,13-15 Ιανουαρίου 2020. Όσοι/ες μαθητές/τριες για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστούν για εγγραφή/μετεγγραφή, μετά το τριήμερο των εγγραφών, θα πρέπει να αποταθούν στο οικείο ΕΓΠ.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για εγγραφή/μετεγγραφή στα οικεία ΕΓΠ υποβάλλονται μόνο από παιδιά ηλικίας Δημοτικού και Προδημοτικής και όχι από μικρότερα παιδιά.

Ζ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα σχολεία θα ενημερωθούν για τις εγκεκριμένες ή μη εγκεκριμένες μετεγγραφές μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος εξέτασης μετεγγραφών.

Αφού ενημερωθούν τα σχολεία, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσουν τους επηρεαζόμενους γονείς/κηδεμόνες, ώστε εντός μίας εβδομάδας, να κάνουν εγγραφή στο νέο σχολείο (παίρνοντας μαζί τα σχετικά έγγραφα από το σχολείο εγγραφής τους) ή να προβούν σε ένσταση.

Καμία εκκρεμότητα αναφορικά με τις εγγραφές/ μετεγγραφές δεν πρέπει να μείνει μετά τις 10 Φεβρουαρίου 2020.

Η. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι αιτήσεις για αναστολή φοίτησης (έντυπο ΔΔΕ34), θα πρέπει να υποβληθούν από τους γονείς/κηδεμόνες στα Νηπιαγωγεία την περίοδο 5-10 Μαρτίου 2020, προσκομίζοντας μαζί το έντυπο ΔΔΕ28 «Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο».

Τα Νηπιαγωγεία θα πρέπει να υποβάλουν τα πιο πάνω έντυπα στα οικεία ΕΓΠ, την περίοδο 11-13 Μαρτίου 2020.

Τα επηρεαζόμενα σχολεία και γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να ενημερωθούν από τα ΕΓΠ για τις εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες αναστολές φοίτησης πριν από την επιβεβαίωση των εγγραφών (2-3 Απριλίου 2020), το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2020.

Οι αιτήσεις για παράταση φοίτησης (έντυπο ΔΔΕ35) θα πρέπει να υποβληθούν από τους γονείς/κηδεμόνες προς τα Δημοτικά Σχολεία την περίοδο 13-15 Ιανουαρίου 2020.

Τα Δημοτικά Σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν τα έντυπα αυτά στα οικεία ΕΓΠ, στις 16 Ιανουαρίου 2020.

Η ενημέρωση των επηρεαζόμενων σχολείων και γονέων/κηδεμόνων από τα ΕΓΠ για τις εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες παρατάσεις φοίτησης θα γίνει πριν από την 1 η Φεβρουαρίου 2020.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας θα αποφασίζεται ανάλογα με την περίπτωση.

Η υποβολή εισηγήσεων από τα Δημοτικά Σχολεία προς τα ΕΓΠ για παραμονή μαθητών/τριών στην ίδια τάξη/στασιμότητα (ΔΔΕ36), γίνεται κατά την περίοδο 11-13 Μαρτίου 2020 μετά από συνεννόηση με τον/την οικείο/α ΕΔΕ.

Τονίζεται ότι οι εισηγήσεις πρέπει να γίνονται με φειδώ και εφόσον τεκμηριωμένα αυτό θα αποβεί προς όφελος του επηρεαζόμενου παιδιού.

Σημειώνεται επίσης ότι πριν την αποστολή του εντύπου ΔΔΕ36, η Διεύθυνση του Σχολείου θα πρέπει να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:

α) Αξιολόγηση από τον/την Δάσκαλο/α τάξης,

 

β) Αξιολόγηση από τον/την Διευθυντή/ντρια,

 

γ) Αξιολόγηση από τον/την οικείο/α Ε.Δ.Ε.,

 

δ) Αξιολόγηση από τον/την Εκπαιδευτικό/ή Ψυχολόγο (ιδιαίτερα απαιτείται εάν το παιδί παρακολουθείται από την Υ.Ε.Ψ.), ε) Ανταλλαγή απόψεων όλων των εμπλεκομένων, στ) Επαφές με τους γονείς/κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας.

Η ενημέρωση των επηρεαζόμενων σχολείων και γονέων/κηδεμόνων από τα Επαρχιακά Γραφεία για παραμονή μαθητών/τριών στην ίδια τάξη θα γίνει πριν την επιβεβαίωση των εγγραφών (2-3 Απριλίου 2020), το αργότερο μέχρι την 30η Μαρτίου 2020.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επανεξέταση της περίπτωσης, αυτή μπορεί να γίνει πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Οι αιτήσεις για παράταση φοίτησης που θα υποβληθούν μετά τις εγγραφές του Ιανουαρίου (13­15 Ιανουαρίου 2020) και οι αιτήσεις/εισηγήσεις για αναστολή φοίτησης ή παραμονή μαθητών/τριών στην ίδια τάξη που θα υποβληθούν μετά τις 15 Μαρτίου 2020, δεν θα εξετάζονται, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Θ. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Παρακαλείστε να εφαρμόσετε τις οδηγίες που δίνονται στην αρχική εγκύκλιο με αρ. φακέλου 7.11.09/18, ημερ. 08.08.2019 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp 9434) σε ό,τι αφορά στην καταγραφή των μαθητών/τριών στο Μητρώο.

Ι. ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Τα πιστοποιητικά γέννησης, η κατάσταση εμβολιασμού, τα πιστοποιητικά φοίτησης σε εγκεκριμένα από το ΥΠΠΑΝ Νηπιαγωγεία και τα έντυπα ΔΔΕ11 (Υποχρεωτική Προδημοτική και Δημοτικά) και ΔΔΕ30 (για παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12) φυλάσσονται από τη Διεύθυνση του σχολείου σε ειδικό φάκελο. Στην περίπτωση διαβατηρίων, φυλάσσεται στο σχολείο φωτοαντίγραφο των σχετικών σελίδων.

Κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο/η οικείος/α ΕΔΕ ελέγχει το Μητρώο του σχολείου σε συνάρτηση με τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών/τριών και τα έντυπα ΔΔΕ11 και ΔΔΕ30.

Τα πιστοποιητικά γέννησης και τα έντυπα ΔΔΕ11 και ΔΔΕ30 επιστρέφονται στα παιδιά όταν αποφοιτήσουν από το σχολείο ή όταν μετεγγραφούν σε άλλο.

Τα πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών προδημοτικής τάξης δίνονται στους γονείς/ κηδεμόνες μαζί με το έντυπο ΔΔΕ29, ώστε να είναι εφικτή η εγγραφή τους στο δημοτικό. Αντίγραφα των πιστοποιητικών γέννησης κρατούνται στο νηπιαγωγείο.

Κ. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σημειώνεται ότι η σχετική κατάσταση εμβολιασμών των παιδιών θα πρέπει να προσκομίζεται κατά την εγγραφή τους στην Α’ τάξη (Ιανουάριο). Σχετική είναι η εγκύκλιος με αρ. φακ. 21.9.01/6 και ημερ. 11.12.2017 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp6836) η οποία αναφέρεται στα απαραίτητα εμβόλια που πρέπει να έχουν κάνει τα παιδιά πριν από τη φοίτησή τους στην Α’ τάξη.

Ως εκ τούτου, πριν από τις εγγραφές, καλείστε να εφοδιάσετε όλους τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών της Προδημοτικής τάξης, αλλά και όλους τους γονείς των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου, που έχουν αδέρφια που θα εγγραφούν στην Α’ τάξη, με την επιστολή που επισυνάπτεται στην προαναφερθείσα εγκύκλιο.

Λ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η επιβεβαίωση των εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, για τη σχολική χρονιά 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 2-3 Απριλίου 2020.

Μ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 3-48/ΐ2 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Δικαίωμα εγγραφής:

Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας (3 – 48/ΐ2 χρονών), δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017. Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο.

Η αίτηση υποβάλλεται στο έντυπο ΔΔΕ 30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3 – 48/ΐ2 χρονών». Τονίζεται ότι σε περίπτωση που το παιδί εγγραφεί σε Νηπιαγωγείο εκτός της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, αυτό δεν διασφαλίζει τη συνέχιση της φοίτησής του στο ίδιο σχολείο όταν αυτό θα είναι Προδημοτικής ηλικίας, ούτε δίνει οποιοδήποτε προβάδισμα έναντι άλλων παιδιών κατά την εξέταση της πιθανής αίτησής του για μετεγγραφή. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται όπως η αίτηση υποβάλλεται στο Νηπιαγωγείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας, ώστε το παιδί να συνεχίσει την εκπαίδευσή του στο ίδιο σχολείο. Το έντυπο φυλάγεται στο αρχείο του σχολείου μαζί με το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. Παρακαλώ όπως ληφθούν σοβαρά υπόψη τα όσα αναφέρονται στην αρχική εγκύκλιο αναφορικά με τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών διαζευγμένων γονέων (αρ. φακέλου 7.11.09/17, ημερ. 31.08.2018, αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο ypp7877).

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για εγγραφή/μετεγγραφή δεν γίνονται από γονείς/κηδεμόνες παιδιών της ηλικίας αυτής.

Ηλικιακές κατηγορίες:

Οι ηλικιακές κατηγορίες διαφοροποιούνται ως εξής:

Β’ κατηγορία:4 – 4 8/ΐ2 (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Αυγούστου 2016)

Γ’ κατηγορία; 3 – 4 (1η Σεπτεμβρίου 2016 – 31η Αυγούστου 2017)

1η περίοδος επιλογής και έγκρισης μαθητών/τριών Β’ κατηγορίας:

Οι αιτήσεις των παιδιών Β’ κατηγορίας, θα εξεταστούν από την Επιτροπή Επιλογής, με βάση τα επισυναπτόμενα Κριτήρια Επιλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Η Επιτροπή Επιλογής θα πρέπει να μελετήσει τις αιτήσεις, μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και των μετεγγραφών, δηλαδή μετά την 7η Φεβρουαρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές αναστολές φοίτησης που θα εγκριθούν από το οικείο ΕΓΠ, καθώς και τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν ή θα φοιτούν σε Ειδική Μονάδα και θα εντάσσονται στην κανονική τάξη του νηπιαγωγείου.

  • Οι αιτήσεις θα ομαδοποιηθούν σε 2 κατηγορίες με βάση την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:

 

1η ΟΜΑΔΑ:

Μαθητές/τριες Β’ κατηγορίας εντός εκπαιδευτικής περιφέρειας

2η ΟΜΑΔΑ:

Μαθητές/τριες Β’ κατηγορίας εκτός εκπαιδευτικής περιφέρειας

–  Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από την ηλικία ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προηγούνται τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως εγκρίνονται από τις Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (η εγγραφή των παιδιών της κατηγορίας αυτής γίνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία ηλικίας στην οποία ανήκουν, Β’: 3 8/ΐ2-4 8/ΐ2 χρ. ή Γ’: 3-3 8/ΐ2 χρ.). Ο Νόμος 113(Ι)/1999 προβλέπει την παροχή εκπαίδευσης από το 3ο έτος της ηλικίας του παιδιού.

–  Τα Κριτήρια Επιλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) θα εφαρμόζονται για την κάθε ομάδα ξεχωριστά με σειρά προτεραιότητας την 1η ΟΜΑΔΑ.

–  Το Πιστοποιητικό από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά τους άνεργους γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να κατατίθεται στο σχολείο κατά την υποβολή της αίτησης καθώς και λίγο πριν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής.

-Τα παιδιά που θα έχουν αδέρφια στο Νηπιαγωγείο ή στο Δημοτικό Σχολείο (στις τάξεις Α’-Ε’ την παρούσα σχολική χρονιά) που συστεγάζεται ή γειτνιάζει με το Νηπιαγωγείο στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση για εγγραφή, εμπίπτουν στην 1η ΟΜΑΔΑ (εντός εκπαιδευτικής περιφέρειας).

–  Η επιλογή των μαθητών/τριών των περιφερειακών Νηπιαγωγείων θα πρέπει να γίνει με βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια και όχι με βάση την κοινότητα καταγωγής του/της κάθε μαθητή/τριας.

Αφού εξεταστούν όλες οι αιτήσεις, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων Β’ κατηγορίας κατά σειρά προτεραιότητας μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2020.

Ο κατάλογος θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Η Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου, σε περίπτωση που δεν διαθέτει κενές θέσεις, θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τους γονείς/κηδεμόνες όσων παιδιών δεν εξασφάλισαν θέση στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ώστε να υποβάλουν αίτηση σε άλλα νηπιαγωγεία. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα σχολεία αυτά δεν θα δέχονται εκπρόθεσμες αιτήσεις παιδιών Β’ και Γ’ κατηγορίας.

Στην περίπτωση εκείνη όπου ο αριθμός των 25 μαθητών/τριών ανά τμήμα δεν συμπληρωθεί με μαθητές/τριες Προδημοτικής ηλικίας, τότε το σχολείο αφήνει σε εκκρεμότητα 3 κενές θέσεις στα νηπιαγωγεία με ένα τμήμα, 6 κενές θέσεις στα νηπιαγωγεία με δύο τμήματα και 9 κενές θέσεις στα νηπιαγωγεία με τρία τμήματα και άνω. Ακολούθως, προβαίνει σε γραπτή ενημέρωση των παιδιών 3 8/ΐ2-4 8/ΐ2 χρονών που θα εξασφαλίσουν ή όχι θέση με βάση τον ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων, μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου 2020.

—    Επισυνάπτονται δείγματα επιστολών με θέμα «Εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε δημόσιο

 

—    νηπιαγωγείο» και «Μη εξασφάλιση θέσης σε δημόσιο νηπιαγωγείο».

 

2η περίοδος επιλογής και έγκρισης μαθητών/τριών Β’ και Γ’ κατηγορίας:

Την περίοδο 28-29 Απριλίου 2020, η Επιτροπή Επιλογής θα πραγματοποιήσει 2η συνεδρίαση με σκοπό να μελετήσει τις αιτήσεις μαθητών/τριών Γ’ κατηγορίας, καθώς και τις εκπρόθεσμες αιτήσεις ώστε να καταρτίσει αναθεωρημένο ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων. Επισημαίνεται επίσης, ότι οι εκπρόθεσμες αιτήσεις στις οποίες θα επισυνάπτεται η επιστολή «Μη εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο», θα θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τον καταρτισμό του τελικού καταλόγου επιλαχόντων, προτεραιότητα θα έχουν οι πιο κάτω ομάδες:

 

1π ΟΜΑΔΑ:

Μαθητές/τριες Β’ κατηγορίας εντός εκπαιδευτικής περιφέρειας

2π ΟΜΑΔΑ:

Μαθητές/τριες Β’ κατηγορίας εντός εκπαιδευτικής περιφέρειας – εκπρόθεσμες αιτήσεις

3^ ΟΜΑΔΑ:

Μαθητές/τριες Β’ κατηγορίας εκτός εκπαιδευτικής περιφέρειας

4π ΟΜΑΔΑ:

Μαθητές/τριες Β’ κατηγορίας εκτός εκπαιδευτικής περιφέρειας – εκπρόθεσμες αιτήσεις

5^ ΟΜΑΔΑ

Μαθητές/τριες Γ’ κατηγορίας εντός εκπαιδευτικής περιφέρειας

6π ΟΜΑΔΑ

Μαθητές/τριες Γ’ κατηγορίας εντός εκπαιδευτικής περιφέρειας – εκπρόθεσμες αιτήσεις

7η ΟΜΑΔΑ

Μαθητές/τριες Γ’ κατηγορίας εκτός εκπαιδευτικής περιφέρειας

8η ΟΜΑΔΑ

Μαθητές/τριες Γ’ κατηγορίας εκτός εκπαιδευτικής περιφέρειας – εκπρόθεσμες αιτήσεις

– Τα Κριτήρια Επιλογής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) θα εφαρμόζονται για την κάθε ομάδα ξεχωριστά με σειρά προτεραιότητας την 1η ΟΜΑΔΑ.

Το σχολείο αφήνει σε εκκρεμότητα 2 κενές θέσεις σε κάθε τμήμα. Ακολούθως, προβαίνει σε τηλεφωνική και γραπτή ενημέρωση των παιδιών που θα εξασφαλίσουν ή όχι θέση με βάση τον ονομαστικό κατάλογο υποψηφίων, στις 30 Απριλίου-4 Μαίου 2020.

Επιβεβαίωση Εγγραφών παιδιών 3 – 4 8/ΐ2 χρονών στις 7-8 Μαίου 2020.

Αν, μέχρι και την 24η Σεπτεμβρίου 2020, οι κενές θέσεις που εκκρεμούν δεν πληρωθούν με παιδιά υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 8/ΐ2 – 5 8/ΐ2) θα πρέπει, αφού προηγηθεί συνεννόηση με το οικείο ΕΓΠ, να ενημερώσετε τηλεφωνικώς (στις 25.09.2020) τους επιλαχόντες/χούσες, ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις. Οι εγγραφές των νέων μαθητών/τριών πρέπει να ολοκληρωθούν οπωσδήποτε μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Επιτροπή Επιλογής:

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τους περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμούς του 2008 έως 2017, η Επιτροπή Επιλογής απαρτίζεται από:

(α) τον/την Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας (β) τον/την Διευθυντή/ντρια του πλησιέστερου Δημοτικού Σχολείου (γ) έναν/μία εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων/κηδεμόνων και (δ) τη Διευθύντρια ή Διευθύνουσα του Νηπιαγωγείου.

Η συμμετοχή και των τεσσάρων μελών είναι απόλυτα απαραίτητη. Επισημαίνεται ότι όλα τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής, μέσω των γραπτών αιτήσεων ή συμπληρωματικών δηλώσεων των γονιών/κηδεμόνων, είναι εμπιστευτικά και συζητούνται μόνο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Ο φάκελος με τα Πιστοποιητικά Γέννησης των παιδιών και τις γραπτές αιτήσεις  των γονιών/κηδεμόνων είναι στοιχεία εμπιστευτικά και δεν παραχωρούνται σε κανένα. Τα Μέλη της Επιτροπής Επιλογής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Τα πρακτικά της συνεδρίας θα πρέπει να υπογραφούν και από τα τέσσερα μέλη της Επιτροπής Επιλογής και να καταχωριστούν, μαζί με τον ονομαστικό κατάλογο των μαθητών/τριών μικρότερης ηλικίας που έχουν επιλεγεί, στον φάκελο εγγραφών του Νηπιαγωγείου.

Ν. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Επισκέψεις στα Νηπιαγωγεία ή στα Δημοτικά Σχολεία με σκοπό τη γνωριμία με το νέο σχολικό περιβάλλον μπορούν να οργανωθούν με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης του Σχολείου, ενημερώνοντας γραπτώς τους επηρεαζόμενους γονείς/κηδεμόνες.

Ξ. ΕΝΤΥΠΑ

Σημειώνεται ότι όλα τα έντυπα στα οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ: http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html.

Ο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΜΕΣΩ ΣΕΠ)

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών στις 15 Ιανουαρίου 2020, οι Διευθύνσεις των Σχολείων, παρακαλείστε όπως προσκομίσετε προς το οικείο ΕΓΠ, τα ακόλουθα έντυπα/ηλεκτρονικά αρχεία, τηρώντας αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται:

Μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2020:

Το έντυπο ΔΔΕ3Α1 (Νηπιαγωγεία), σχετικά με τις εγγραφές μαθητών/τριών νηπιαγωγείων στα δημόσια και κοινοτικά τμήματα.

Την ηλεκτρονική καταχώριση του αριθμού των μαθητών/τριών του σχολείου σας ανά τάξη και φύλο, μέσω του συστήματος ΣΕΠ (Δημοτικά), χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς με αυτούς της πλατφόρμας σίτισης.

Τα έντυπα ΔΔΕ35 (Δημοτικά), σχετικά με τις αιτήσεις για παράταση φοίτησης στο δημοτικό σχολείο.

Μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2020:

Το έντυπο ΔΔΕ3Α2 (Νηπιαγωγεία), σχετικά με τις τελικές εγγραφές μαθητών/τριών νηπιαγωγείων στα δημόσια και κοινοτικά τμήματα.

Την ηλεκτρονική καταχώριση του αριθμού των μαθητών/τριών του σχολείου σας ανά τάξη και φύλο, μέσω του συστήματος ΣΕΠ (Δημοτικά), χρησιμοποιώντας τους ίδιους κωδικούς με αυτούς της πλατφόρμας σίτισης.

Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2020:

-Τα έντυπα ΔΔΕ34 (Νηπιαγωγεία) μαζί με αντίγραφα των εντύπων ΔΔΕ28, σχετικά με τις αιτήσεις για αναστολή φοίτησης στο δημοτικό σχολείο.

-Τα έντυπα ΔΔΕ36 (Δημοτικά), σχετικά με τις εισηγήσεις σας για παραμονή μαθητών/τριών στην ίδια τάξη.

Επίσης, για σκοπούς καθορισμού του χρόνου εργασίας του βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού, για τη σχολική χρονιά 2020-2021 και συμπερίληψης του απαραίτητου ποσού για το Ταμείο Διευθυντή/ντριας στους Προϋπολογισμούς των Σχολικών Εφορειών, θα πρέπει, το αργότερο μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2020, να κοινοποιηθούν στην οικεία Σχολική Εφορεία:

Το έντυπο ΔΔΕ3Α2 ( Νηπιαγωγεία)

-τα στοιχεία του αριθμού των μαθητών/τριών του σχολείου σας ανά τάξη και φύλο, όπως αυτά καταχωρίσθηκαν στο σύστημα ΣΕΠ (Δημοτικά).

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.