Φόρμα αναζήτησης

Δώστε προσοχή στις χελώνες

Με αφορμή την έναρξη της ωοτοκίας των χελωνών, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών προτρέπει το κοινό που επισκέπτεται κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του την προστατευόμενη περιοχή Λάρας – Τοξεύτρας να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς και να επιδεικνύει την αρμόζουσα περιβαλλοντική συμπεριφορά για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών.

Το Τμήμα Αλιείας τονίζει ότι εντός της προστατευόμενης περιοχής Λάρας – Τοξεύτρας απαγορεύεται η τοποθέτηση ομπρελών, κρεβατιών, αντίσκηνων, τροχόσπιτων και άλλων, η παραμονή στην παραλία και στην παραλιακή περιοχή κατά τη νύχτα, αρχίζοντας μία ώρα πριν από τη δύση του ήλιου, και η οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος πάνω στις παραλίες. Απαγορεύεται, επίσης, η χρήση ή αγκυροβόληση σκάφους στην περιοχή, το ψάρεμα με οποιονδήποτε τρόπο (δίχτυα, ψαροντούφεκο κ.λπ., εκτός από το καλάμι), το μάζεμα καβουριών από την παραλία, τα οποία είναι προστατευόμενο είδος σε όλη την Κύπρο, ενώ απαγορεύεται επίσης το πέταγμα σκουπιδιών και το άναμμα φωτιάς (κάρβουνα, κ.λπ.) πάνω στην παραλία ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο στην περιοχή. Προτρέπει επίσης όσους επισκέπτονται την περιοχή της Λάρας – Τοξεύτρας αλλά και τις υπόλοιπες παραλίες στις οποίες παρουσιάζεται φωλεοποίηση των θαλάσσιων χελωνών να ακολουθούν τα υφιστάμενα μονοπάτια και σκαλιά για να μην καταστρέφεται η βλάστηση στους αμμόλοφους.

Επιπρόσθετα, όσοι σκάψουν στην άμμο καλούνται να ισοπεδώσουν το συγκεκριμένο μέρος προτού αποχωρήσουν από την παραλία για αποφυγή δημιουργίας παγίδων για τα χελωνάκια που ξεκινούν για το μεγάλο τους ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Αλιείας, στις παραλίες της Κύπρου αναπαράγονται δύο είδη θαλάσσιων χελωνών, η πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) και η καρέττα-καρέττα (Caretta caretta). Στην περιοχή της Μεσογείου οι πράσινες χελώνες γεννούν σχεδόν αποκλειστικά στην Κύπρο και την Τουρκία, ενώ η καρέττα-καρέττα γεννά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Μεσογείου σε πιο μικρούς αριθμούς. Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών υλοποιεί το Πρόγραμμα Προστασίας των Θαλάσσιων Χελωνών στην Κύπρο από το 1978 και το οποίο αναγνωρίζεται σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο ως ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα προστασίας βιοποικιλότητας και έχει περιληφθεί και στο τεύχος του Φεβρουαρίου 2019 του Natura 2000 Newsletter της Ευρωπαϊκής Ένωσης.