Φόρμα αναζήτησης

Δείτε τις λίστες με τις διαθέσιμες τ/κ περιουσίες

Δημοσιευμένες στην ειδική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, βρίσκονται πλέον οι διαθέσιμες τουρκοκυπριακές περιουσίες σε όλες τις επαρχίες.

Οι περιουσίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: «Κατοικίες διαμονής», «Γεωργική γη», «Επαγγελματικά υποστατικά» και «Άλλοι χώροι».

Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται, θα εξετάζονται σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι Αρ. 139/91 έως 68(Ι)/2012 και οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμοί του 1992 έως 2003 και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις από Μη-Εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές (δεν θα παραλαμβάνονται).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους Κλάδους Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων στα τηλέφωνα:

  • Λευκωσίας: 22 804168
  • Λεμεσού: 25 878411
  • Λάρνακας: 24 805138
  • Πάφου: 26 822140

Δείτε πιο κάτω αναλυτικά τις λίστες για:

Λευκωσία

Λεμεσό

Λάρνακα

Πάφο