Φόρμα αναζήτησης

Διορίστηκε και επίσημα ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, η τελετή διορισμού του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Μιλώντας στην τελετή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η σημερινή τελετή διαβεβαίωσης του πρώτου Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αποτελεί συνέχεια και σημαντικό ορόσημο της φιλόδοξης και τολμηρής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που ως Κυβέρνηση προωθούμε για επίτευξη συνθηκών μακροχρόνιας οικονομικής ανάπτυξης.

«Πρώτιστο μέλημα της δημιουργίας και της υιοθέτησης του ολοκληρωμένου αυτού συστήματος, είναι ο βέλτιστος συντονισμός των  υφιστάμενων κυβερνητικών δραστηριοτήτων που άπτονται της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής πολιτικής, με στόχο αφενός τη διασφάλιση της αναπτυξιακής δυναμικής που έχουμε επιτύχει τα τελευταία χρόνια και αφετέρου τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ευέλικτου κράτους», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: «Ήδη προς τον σκοπό αυτό και έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει αδρανής στις ψηφιακές εξελίξεις που συντελούνται ανά το παγκόσμιο, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μία σειρά μεταρρυθμίσεων, σε συνεργασία με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, ούτως ώστε η Κύπρος να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές προσδοκίες των πολιτών και να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να επισημάνω πως:

  • Υιοθετήσαμε νέο Σύστημα Διακυβέρνησης της έρευνας και της καινοτομίας, το οποίο επιτρέπει τη συνεργασία και ως εκ τούτου την αποτελεσματική δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μετατρέποντας το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας σε εκτελεστικό βραχίονα του νέου συστήματος.
  • Προχωρήσαμε στην ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, με Πρόεδρο αυτού τον Καθηγητή Φίλιππο Πατσαλή, ως το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό, την ανάπτυξη και συγγραφή της εθνικής στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας, αλλά και την παρακολούθηση της υλοποίησής της.
  • Θεσπίσαμε τον θεσμό του Επικεφαλής Επιστήμονα. Αξίωμα που μέχρι σήμερα κατείχε ο κύριος Κόκκινος και στο οποίο τον διαδέχεται ο Δρ.Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος. Στόχος του θεσμού είναι ο συντονισμός και η καθοδήγηση ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας.
  • Αναθεωρήθηκε και ανανεώθηκε ο θεσμός του «startup visa», ενώ υιοθετήθηκαν και σχεδιάζονται νέα κίνητρα για προσέλκυση νεοφυών επιχειρήσεων και επενδύσεων.
  • Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ και είναι υπό σχεδιασμό επιπρόσθετα έργα ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον χώρο της υγείας και τη μηχανογράφηση των αυτονομημένων νοσοκομείων και τον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή, της παιδείας και την ηλεκτρονική κοινή πλατφόρμα επικοινωνίας και την ηλεκτρονική ταυτότητα και υπογραφή.
  • Προκηρύχθηκαν νέα προγράμματα για καινοτόμο επιχειρηματικότητα με αυξημένο προϋπολογισμό της τάξης των 18 εκατομμυρίων. Συγκεκριμένα:

–  To Πρόγραμμα στήριξης δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, startups, με 100,000 ευρώ για την κάθε επιχείρηση και συνολικό ύψος προγράμματος, 4 εκατομμύρια ευρώ.

–  To πρόγραμμα στήριξης των υπαρχουσών νεοφυών επιχειρήσεων οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν ανταγωνιστικά, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στη διεθνή αγορά, με χρηματοδότηση 500,000 ευρώ για κάθε έργο που επιλέγεται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες και με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια Ευρώ.

–   Το πρόγραμμα το οποίο σχετίζεται με υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να εισαγάγουν νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στη διεθνή αγορά, με χρηματοδότηση μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε έργο και συνολικό προϋπολογισμό τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

  • Με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται στα Κρατικά Πανεπιστήμια, αναθεωρήθηκε η νομοθεσία, ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία εταιρειών τεχνοβλαστών, spin offs.
  • Βρίσκεται η εξέλιξη η δημιουργία επενδυτικού ταμείου (equity fund) για χρηματοδότηση καινοτόμων και νεοφυών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την αρχική συνεισφορά της Κυβέρνησης να ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
  • Επιπρόσθετα της χρηματοδότησης που καταβάλλεται στα δύο υφιστάμενα Κέντρα Αριστείας ΚΟΙΟΣ και RISE που λαμβάνουν τη στήριξη της κυβέρνησης από το 2017, παρείχαμε στήριξη στη δημιουργία τεσσάρων νέων κέντρων αριστείας, με ποσό 60 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα καταβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία ως συγχρηματοδότηση.

Τα Κέντρα αφορούν το πρόγραμμα Ερατοσθένης που σχετίζεται με τις δορυφορικές τεχνολογίες του ΤΕΠΑΚ, την Έρευνα Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, την κλιματική και ατμοσφαιρική έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή του Ινστιτούτου Κύπρου και το Κυπριακό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ναυτιλίας του Δήμου Λάρνακας.

  • Προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ως εκ τούτου ο κάθε ξένος επενδυτής που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη χώρα μας υποχρεούται να προβαίνει, μεταξύ άλλων, σε δωρεά ύψους 75,000 ευρώ στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας έτσι τις αναπτυξιακές δραστηριότητες του Ιδρύματος».

Όλα αυτά, ενδεικτικά, αποδεικνύουν τη βούληση και αποφασιστικότητα μας για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, προς την επίτευξη της ανάπτυξης ενός αειφόρου, λειτουργικού και αποδοτικού οικοσυστήματος, την ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Εκφράζοντας τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Πολιτείας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο τόσο της συλλογικότητας και της σύμπνοιας του πολιτικού κόσμου όσον αφορά τη στήριξη της μεταρρύθμισης της Κυβέρνησης, αλλά και των συνεργειών ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες αναμφίβολα επέτρεψαν στη χώρα μας να εισέλθει σε μία νέα εποχή εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης. «Δυναμική συνέχεια στη μέχρι στιγμής επιτευχθείσα πρόοδο, αναμένεται να δώσει το νέο Υφυπουργείο, Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του διορισμού του κ. Κόκκινου, ως πρώτου Υφυπουργού, λήφθηκε συνυπολογίζοντας το πλούσιο ακαδημαϊκό του υπόβαθρο, την επιστημονική σου κατάρτιση, την πολύχρονη σχετική επαγγελματική του πείρα, την καταγεγραμμένη εμπειρία και προηγούμενη δράση του ως Επικεφαλής Επιστήμονα,  ως επίσης το εγνωσμένο ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα του. Προσόντα, τα οποία εξυπηρετούν τα μέγιστα την αποτελεσματική επιτέλεση της υψηλής αποστολής που του ανατίθεται».

Απευθυνόμενος στο νέο Υφυπουργό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε: «Δικαιώνοντας τις προσδοκίες στις οποίες εδράστηκε ο διορισμός σας, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι επιδεικνύοντας την ίδια αφοσίωση, ζήλο και αποφασιστικότητα  και ενεργώντας πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδράμουν το έργο σας, θα εργαστείτε με συνέπεια για την ενίσχυση του μέχρι σήμερα παραχθέντος έργου που άπτεται των τομέων του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνετε.

Προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να θεωρείτε δεδομένη τη στήριξη, ως επίσης την ετοιμότητά μας, να αξιολογήσουμε και εν συνεχεία να αξιοποιήσουμε τις εισηγήσεις και τις προτάσεις σας. Συγχαίροντας σας για το διορισμό σας, εύχομαι κάθε επιτυχία στην επιτέλεση των καθηκόντων σας».

Στον χαιρετισμό του, ο νεοδιορισθείς Υφυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων ότι «με πυξίδα τους στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο Εθνικής Στρατηγικής, έχουμε θέσει τις βάσεις για προώθηση στοχευμένων πολιτικών, με πρώτιστο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του Κύπριου πολίτη, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και την κοινωνική και οικονομική ευημερία του τόπου. Στόχος μας, μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενίσχυσης της επένδυσης στην επιστημονική έρευνα και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, είναι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση να ευδοκιμήσουν σε μία δυναμική ψηφιακή οικονομία».

Στις άμεσες προτεραιότητες του Υφυπουργείου περιλαμβάνονται, είπε, η διασφάλιση της αμφίδρομης, άμεσης και εύκολης επικοινωνίας του πολίτη και των επιχειρήσεων με το κράτος, η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, θέμα για το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη διαγωνισμός 60 εκατ., καθώς και η προώθηση ενός νεωτεριστικού  τομέα, της αγροτεχνολογίας, που θα αλλάξει τον τομέα της γεωργο-κτηνοτροφίας που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, χρησιμοποιώντας έξυπνες, ψηφιακές τεχνολογίες σε συνδυασμό με την έρευνα. Επίσης, η υλοποίηση κάθετων και ανατρεπτικών παρεμβάσεων στην παιδεία, όπως η υιοθέτηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διασύνδεσης του οικοσυστήματος της παιδείας, για το οποίο θα προκηρύξουμε σύντομα διαγωνισμό 16 εκατ. Συνολικά, σημείωσε, βρίσκονται στα σκαριά έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αξίας 280 εκατ. και είναι υπό σχεδιασμό έργα επιπρόσθετων 60 εκατ., που θα οδηγήσουν σε μια αναβαθμισμένη ψηφιακή οικονομία και κοινωνία και ταυτόχρονα θα δημιουργήσουν περισσότερες και πιο ελκυστικές ευκαιρίες για αξιοποίηση του ανθρώπινου μας δυναμικού και ειδικότερα των νέων μας, αναχαιτίζοντας τη διαρροή των επιστημόνων μας στο εξωτερικό.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.