Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας για εφαρμογή Ειδικών Σχεδίων για τον Ιανουάριο

Για να είναι εφικτή η καταβολή των Ειδικών Επιδομάτων θα πρέπει να υποβληθεί και η κατάλληλη Δήλωση Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού που αναφέρεται στην κάθε αίτηση,