Διευκρινίσεις Ερευνητικής Επιτροπής για Πολιτογραφήσεις σε σχέση με τη δημοσιοποίηση του πορίσματός της

Σημειώνεται πως ως προς τη δημοσιογραφική κάλυψη των ακροάσεων ενώπιον της Επιτροπής, γίνεται προσπάθεια διευθέτησης κάποιων τεχνικών προβλημάτων, ώστε αυτή να καταστεί εφικτή.