Διαθέσιμα 5,448 ραντεβού για εμβολιασμό – Αφορά άτομα ηλικίας 90 ετών και άνω

Διενεργήθηκαν 7,153 εμβολιασμοί την περίοδο 16-22 Ιανουαρίου