Δεύτερες σκέψεις Όζερσαϊ για το Βαρώσι

Προτάσεις που να γίνονται αποδεκτές από τη διεθνή κοινότητα αναζητεί ο Όζερσαϊ