POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για κατασκηνώσεις, λέει η Επ. ΠαιδιούΤην αναγκαιότητα κατάρτισης κανονισμών και Νόμου κατασκηνώσεων που θα διέπουν τη λειτουργία τους με διασφαλισμένη τη συμμετοχή παιδιών στην διαμόρφωσή τους, εισηγείται η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου σε πολυσέλιδη έκθεση που ετοίμασε κατόπιν παραπόνων για τρεις καταγγελίες γονέων που έγιναν στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου (ΤΑΕ Πάφου) για άσκηση βίας εναντίον των παιδιών τους, ηλικίας 13 περίπου ετών, από υπεύθυνο κατασκήνωσης της Μητρόπολης Πάφου, μεταξύ των ημερομηνιών 6/7/2017- 11/7/2017.

Τα αδικήματα όπως αναφέρεται, αφορούσαν σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, που διαπράχθηκαν σε κατασκήνωση, κατόπιν καταγγελίας τεσσάρων ανήλικων προσώπων που έλαβαν μέρος σε αυτή. Σε συνέχεια συμπλήρωσης του σχετικού ποινικού φακέλου και των απαιτούμενων εξετάσεων, αποφασίστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η ποινική δίωξη του ανήλικου βοηθού ομαδάρχη.

Η Επίτροπος, αφού εξηγεί λεπτομερώς τα βήματα που έγιναν για διερεύνηση των υποθέσεων, αναφέρει πως επιβάλλεται η θέσπιση κανονισμών κατασκήνωσης που να καθορίζουν διαδικασίες, όπως αυτές  της υποβολής παραπόνων, του καθορισμού του προγράμματος μιας παιδικής κατασκήνωσης (πχ ώρα ξεκούρασης, προσωπικού χρόνου, ώρες απογευματινών/ βραδινών δραστηριοτήτων ψυχαγωγικού τύπου), χειρισμό περιστατικών βίας (πχ μεταξύ παιδιών, μεταξύ παιδιού- προσωπικού) και ανεπιθύμητων συμπεριφορών.

Τονίζει επίσης την ανάγκης προώθησης και καθιέρωσης λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων προσανατολισμένων στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από το ΥΠΠΑΝ μέσα από τη συνεργασία του με ιδιώτες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

Καλεί επίσης το Κράτος, όπως, αναγνωρίζοντας τη γενικότερη αξία συμμετοχής του παιδιού σε παιδικές κατασκηνώσεις,  και τη συμβολή τους στην προώθηση της εξέλιξης των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων του παιδιού, μεριμνήσει για την ύπαρξη και λειτουργία προσιτών, φιλικών και προσβάσιμων παιδικών κατασκηνώσεων σε όλα τα παιδιά, έτσι που να έχουν όλα ευκαιρία και δυνατότητα συμμετοχής

Η Επίτροπος στην έκθεσή της τονίζει πως από την διερεύνηση διαπιστώθηκε απουσία θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων  και απουσία αρμόδιου φορέα για τον έλεγχο του προγράμματος, του χώρου, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των κατασκηνωτικών χώρων που φιλοξενούν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό παιδιών.

Αναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων, πως οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, σε απαντητική τους επιστολή, ημερομηνίας 19/10/2017, αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν για τις καταγγελίες των παιδιών στις 13/7/2017 από την Αστυνομία, και παρέστησαν στις οπτικογραφημένες καταθέσεις των παιδιών, είχαν συνεργασία με τα παιδιά και τις οικογένειές τους και προετοίμασαν τα παιδιά για τη διαδικασία. Περαιτέρω, αναφέρεται, οι οικογένειες συνέχισαν να παρακολουθούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικής παρέμβασης, μέχρις ότου ολοκληρώνονταν πλήρως οι ποινικές διαδικασίες, προκειμένου να μην προκληθεί περαιτέρω αναστάτωση στα παιδιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, οι ΥΚΕ εξέφρασαν ρητά την άρνηση τους να προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες που αφορούν την θεσμοθέτηση της λειτουργίας των κατασκηνώσεων καθότι το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους. Επίσης αναφέρεται πως η Γενική Διευθύντρια ΥΠΠΑΝ ενημέρωσε ότι το Υπουργείο λειτουργεί τρία προγράμματα κατασκήνωσης στον Πρόδρομο και ότι για τα εν λόγω Προγράμματα αλλά και τις παιδικές κατασκηνώσεις που διοργανώνονται από άλλους φορείς (Δήμους, Κοινότητες, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Μητροπόλεις, Ομοσπονδίες Συνδέσμων Γονέων, Ιδιώτες κ.α) δεν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό/ θεσμικό πλαίσιο, όσον αφορά στο περιεχόμενο και στα στελέχη που χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα εξάλλου με επιστολή του Μητροπολίτη Πάφου ημερομηνίας 2/5/2018, γίνεται αναφορά στα προσόντα για την επιλογή υπεύθυνου των κατασκηνώσεων (Αρχηγού) και στα  κριτήρια επιλογής υπεύθυνων ομάδων (Ομαδαρχών)  ενώ σύμφωνα πάντοτε με τα λεγόμενα του Μητροπολίτη,  ο εκάστοτε ομαδάρχης, ως υπεύθυνος για την ομάδα των παραπονούμενων παιδιών, ήταν ενήλικας φοιτητής των Επιστημών Φυσικής Αγωγής.

Σε ότι αφορά τον υπεύθυνο της κατασκήνωσης (Αρχηγό) αναφέρεται ότι “ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης (Αρχηγός), ο οποίος καθημερινά περιόδευε τους θαλάμους και μιλούσε με τα παιδιά και τα ρωτούσε αν αντιμετώπιζαν οποιοδήποτε πρόβλημα, εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε ότι δύο παιδιά προέβησαν σε καταγγελία μετά τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, αφού, κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης, ουδέποτε του έκαναν οποιαδήποτε καταγγελία ή παράπονο ότι ασκείτο πάνω τους βία από οποιονδήποτε”.

“Επίσης, μας φαίνεται παράξενο γιατί αυτά τα παιδιά δεν είχαν ειδοποιήσει τους δικούς τους, αφού καθημερινά μιλούσαν μαζί τους μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και δεν είχαν ζητήσει να αποχωρήσουν από την κατασκήνωση νωρίτερα, αλλά παρέμειναν μέχρι το τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου”, ανέφερε ο Μητροπολίτης στην επιστολή του.

“Από το περιεχόμενο των απαντήσεων που έλαβα από την αυτεπάγγελτη διερεύνηση δημοσιευμάτων που αφορούσαν περιστατικά βίας σε παιδιά που συμμετείχαν στην κατασκήνωση της Μητρόπολης Πάφου, διαπιστώνεται η απουσία λήψης μέτρων για την προστασία των παιδιών από τη βία. Το γεγονός αυτό, αναδεικνύεται  από την άγνοια του Αρχηγού της κατασκήνωσης γύρω από τη βία που δέχονταν τέσσερα παιδιά από τον ανήλικο βοηθό Ομαδάρχη, που φανερώνει την απουσία από την εν λόγω κατασκήνωση ενός κατάλληλου και φιλικού προς τα παιδιά μηχανισμού υποβολής παραπόνου. Ωστόσο, το γεγονός της απουσίας θεσμικά αρμόδιου φορέα ελέγχου των παιδικών κατασκηνώσεων, καθιστά τον όποιο τέτοιο μηχανισμό προβληματικό”, αναφέρεται στην έκθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των καταγγελιών που υποβλήθηκαν στην Αστυνομία για την συγκεκριμένη κατασκήνωση, στην Επίτροπο υποβλήθηκαν παράπονα από τρία πρόσωπα με επιστολή, ημερομηνίας 12/9/2018, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνίας 8/10/2018, σχετικά με την αδυναμία  εντοπισμού του αρμόδιου φορέα διερεύνησης καταγγελιών για την ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων, υπηρεσιών, προγράμματος και προσωπικού για την ασφάλεια και υγεία των παιδιών που έλαβαν μέρος σε συγκεκριμένη κατασκήνωση που διοργάνωσε σχολή ιππασίας από τις 24/6/2018- 1/7/2018.

Τα παράπονα αυτά , αναφέρει, έγιναν η αφορμή για την έναρξη περαιτέρω διερεύνησης και άλλων πτυχών που σχετίζονται με τη διεξαγωγή παιδικών κατασκηνώσεων στην Κύπρο με την συμμετοχή παιδιών. Ως εκ τούτου δημιουργήθηκε ομάδα εστίασης από 8 παιδιά που είχαν εμπειρία σε παιδικές κατασκηνώσεις, με τα οποία έγινε διαβούλευση στις 3/1/2019, με σκοπό τη συλλογή των απόψεων τους γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και, πιο συγκεκριμένα, την καταλληλότητα των προγραμμάτων, του εξοπλισμού, του προσωπικού και των εγκαταστάσεων των κατασκηνωτικών χώρων που φιλοξενούν κάθε χρόνο αριθμό παιδιών.

Παράλληλα, στις 31/12/2018 υποβλήθηκε ηλεκτρονικά ερώτηση μέσα από το σύστημα Monkey Survey προς όλα τα παιδιά – μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ), με την οποία καλούνταν παιδιά που δεν συμμετείχαν ποτέ σε παιδική κατασκήνωση, να αναφέρουν τους λόγους μη συμμετοχής τους.  Η συλλογή των δεδομένων έγινε στις 17/01/2019. Στο συγκεκριμένο ερώτημα απάντησαν 15 παιδιά.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, στον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υφυπουργό Τουρισμού και τον Πρόεδρο Ένωσης Δήμων Κύπρου για δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Κοινοποιήθηκε επίσης, στη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και στους Επάρχους όλων των Επαρχιών για δική τους ενημέρωση και ενέργειες.

Παράλληλα, κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και την Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στον Πρόεδρο και Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και στον Πρόεδρο και Μέλη της Παιδοβουλής, για σκοπούς κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε όλα τα πρόσωπα που υπέβαλαν στην Προκάτοχό της παράπονο, για σκοπούς ενημέρωσης.

ΚΥΠΕ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.