Δεν θα ωφελούσαν ειδικά μέτρα για τη Λεμεσό, λέει ο Δήμαρχος της πόλης

Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Λεμεσού, «η εμπειρία έχει αποδείξει ότι είναι ατελέσφορο σε μια μικρή χώρα με έντονη διακίνηση μεταξύ πόλεων, να τίθεται οποιανδήποτε περιοχή σε ειδικό καθεστώς».