Φόρμα αναζήτησης

Δεν κάνει πίσω ο Παιδείας

Διαμεσολαβητικό ρόλο αναλαμβάνει η ΟΕΛΜΕΚ σε σχέση με τα τεκταινόμενα στην Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης (OAΠ) που ασχολείται με τη σχολική βία και την παραβατικότητα. Η ηγεσία της οργάνωσης έτυχε χθες ενημέρωσης από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη για τις αλλαγές που προωθούνται στην ΟΑΠ, αλλά και για τις παραιτήσεις σχεδόν όλων των μελών της ομάδας. Ο υπουργός παρουσιάστηκε έτοιμος να εφαρμόσει τις όποιες αλλαγές αποφασίστηκαν και αφορούν γενικότερα την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα σχολεία. Αν και η ΟΕΛΜΕΚ αναμένεται να προσεγγίσει τα μέλη της ΟΑΠ με σκοπό την απόσυρση των παραιτήσεων τους, εντούτοις ένα τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται απομακρυσμένο αφού η διαφωνία των πλευρών (Υπουργείου Παιδείας – μελών της ΟΑΠ) αφορά ζητήματα αρχής και δη στον τρόπο λειτουργίας της ομάδας.

Τη Δευτέρα ο υπουργός Παιδείας αναμένεται να ενημερώσει τους οργανωμένους γονείς μέσης εκπαίδευσης για τις αλλαγές που προωθεί στην ΟΑΠ ενώ τις επόμενες μέρες προγραμματίζει συνάντηση με την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ καθώς και με τους οργανωμένους γονείς δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης.

 

Τι αλλάζει
Όπως έγκυρα πληροφορείται ο «Π» το έργο της ΟΑΠ θα εστιάζει στη διαχείριση μόνο σοβαρών ή/και έκτακτων ζητημάτων παραβατικής συμπεριφοράς σε σχολεία. Η ανταπόκρισή της θα είναι άμεση προς τις σχολικές μονάδες. Η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης θα εδρεύει στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, ενώ οι δράσεις της θα συντονίζονται και θα εποπτεύονται κεντρικά. Σε κάθε επαρχιακό γραφείο θα λειτουργεί ομάδα εκπαιδευτικών ψυχολόγων και αποσπασμένων λειτουργών, οι οποίοι θα συναποτελούν την ΟΑΠ σε επαρχιακή βάση. Η ΟΑΠ θα ενισχυθεί με περισσότερους λειτουργούς και θα λειτουργήσει αποκεντρωμένα, ενώ το κονδύλι για τη λειτουργία της θα αυξηθεί, με σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το έργο της ομάδας θα συντονίζεται και θα εποπτεύεται από τους πρώτους λειτουργούς των επαρχιακών γραφείων όλων των διευθύνσεων σχολικής εκπαίδευσης, καθώς και την προϊσταμένη της Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Γενικό συντονισμό θα ασκεί πρώτος λειτουργός εκπαίδευσης της μέσης γενικής εκπαίδευσης. Η συνεργασία της ΟΑΠ με εξωτερικούς συνεργάτες αναβαθμίζεται. Συγκεκριμένα, αυξάνεται ο χρόνος παραμονής των σχολικών συνεργατών στα σχολεία στις 7 περιόδους ημερησίως (αντί 3 έως 5 όπως συνέβαινε μέχρι τώρα) προς όφελος των μαθητών. Θα λειτουργούν, ουσιαστικά, ως βοηθοί εκπαιδευτικοί.

 

Διαφωνούν σε ζητήματα αρχής

Σχεδόν όλα τα μέλη της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης υπέβαλαν την παραίτησή τους καθότι διαφωνούν με ζητήματα αρχής τα οποία αντίκεινται στους υφιστάμενους όρους εντολής και στη φιλοσοφία των δράσεων που ανέπτυξε η ΟΑΠ στα δέκα χρόνια λειτουργίας της.
Στην επιστολή τους προς τον υπουργό Παιδείας καταγγέλλουν την απουσία διαλόγου ή/και την ανταλλαγή απόψεων με το προσωπικό της ΟΑΠ «το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε, ανέπτυξε και εφάρμοσε το μοντέλο παρέμβασης που καθόρισε τον τρόπο αντιμετώπισης της ακραίας παραβατικότητας στα σχολεία παγκύπρια».

Οι αλλαγές, σημειώνουν, «αποσκοπούν στην ταχύτητα και όχι στην ποιότητα της παρέμβασης ή στην ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων. Αυτό θα οδηγήσει σε μια μονοδιάστατη αντιμετώπιση της παραβατικότητας, μείωση των αντανακλαστικών και της απαραίτητης ευθύνης στη διαχείριση των κρίσεων και αβαθείς δράσεις πρώτων βοηθειών για τη βία». Επισημαίνουν δε ότι με την αύξηση της έντασης των περιστατικών, «ο κατακερματισμός της ομάδας σε αυτόνομες τοπικές ομάδες χωρίς υποστηριχτικό επιχειρησιακό και επιστημονικό συντονισμό αποδυναμώνει το προσωπικό και το εκθέτει σε ανυπολόγιστους κινδύνους και φθορά». Υπογραμμίζουν δε ότι «ουδέποτε υπήρξε αργοπορία στην ανταπόκριση των περιστατικών λόγω απόστασης, δεδομένης της μικρής έκτασης της ελεύθερης Κύπρου».

 

Εκπαιδευτικοί: Ποιο «τρελό πάρτι»;
Ενόχλησε τον εκπαιδευτικό κόσμο ο όρος «τρελό πάρτι» που χρησιμοποίησε πηγή από το Υπουργείο Υγείας, μιλώντας στον «Π». Η εν λόγω πηγή αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται σημειώνοντας ότι προηγουμένως η ομάδα δρούσε ανεξάρτητα, ο ρόλος και οι αρμοδιότητές της δεν ήταν ξεκάθαρες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται επικαλύψεις κατά τη λειτουργία της, ενώ η έδρα της ήταν στα κεντρικά κτήρια του Υπουργείου Παιδείας με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει την προσπάθεια άμεσης ανταπόκρισης και παρέμβασης στα σοβαρά περιστατικά ανά το παγκύπριο. Επίσης, όπως ισχυρίζεται η ίδια πηγή, δεν υπήρχε συστηματική αξιολόγηση στις δράσεις της ενώ οι αποφάσεις του συντονιστή/ συντονίστριας ήταν αυτόνομες. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι επικοινώνησαν με τον «Π» χθες αναφέρθηκαν «σε ένα σπουδαίο έργο που διατελούσαν τα μέλη της ομάδας». Ο ένας εκπαιδευτικός εξέφρασε έκπληξη σε σχέση με τη χρήση του όρου «τρελό πάρτι» σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «το τρελό πάρτι δεν συνάδει με την παρέμβαση -που ήταν άρτια- στο ευαίσθητο θέμα της βίας και παραβατικότητας εντός των σχολικών μονάδων». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνεται, στο μεταξύ, χαμός από σχόλια εκπαιδευτικών που βάλλουν κατά του υπουργού Παιδείας.

To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αναλαμβάνει δράση…

Στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας εντάσσεται και η δημιουργία Διατμηματικής Επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των τριών διευθύνσεων εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης. Η εν λόγω επιτροπή θα συντονίζει τα θέματα επιμόρφωσης, έρευνας και τήρησης αρχείου για θέματα πρόληψης της παραβατικότητας, στη βάση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βία και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική Κακοποίηση.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου θα έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των δράσεων που έχουν αναληφθεί από το Παρατηρητήριο για τη Βία στα Σχολεία (ΠΑΒΙΣ) και την επιθεωρήτρια – σύνδεσμο για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης.

Οι δράσεις αυτές θα ενσωματωθούν στην υφιστάμενη πολιτική του υπουργείου για την επαγγελματική μάθηση, μέσω του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας, η οποία αφορά την οργανωμένη και συστηματική στήριξη των σχολείων, καθώς και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Αριθμός τριών τουλάχιστον λειτουργών του Παρατηρητηρίου για τη Βία στα σχολεία θα παραχωρηθούν, ως επιπλέον αποσπάσεις, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η ομάδα πρόληψης της παραβατικότητας θα υπάγεται διοικητικά στην πρώτη λειτουργό, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό και την εποπτεία του έργου της στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών, μέσω συγκεκριμένου σχεδίου δράσης και σύγχρονων μορφών επιμόρφωσης. Επιπρόσθετα, μέσω των δομών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα προωθηθεί η διεξαγωγή έρευνας και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, η τήρηση αρχείου περιστατικών και η ετήσια υποβολή έκθεσης στον υπουργό, για ενημέρωση και λήψη μέτρων. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα τηρεί αρχείο με τον αριθμό των σοβαρών περιστατικών βίας, ρατσιστικών περιστατικών (ήδη υπάρχει), καθώς και των αναφορών σεξουαλικής κακοποίησης.

Συντονισμό και εποπτεία όλων των δράσεων επιμόρφωσης και στήριξης των σχολείων θα ασκεί η διευθύντρια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η οποία θα προεδρεύει Διατμηματικής Επιτροπής με εκπροσώπους όλων των διευθύνσεων σχολικής εκπαίδευσης, της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.