Από Φεβρουάριο βγαίνουμε χωρίς SMS – Η βελτίωση φέρνει χαλαρώσεις

Διακίνηση χωρίς sms, αλλά με κλειστά τα σχολεία και τους χώρους εστίασης