Φόρμα αναζήτησης

Αυξάνεται η επιχορήγηση για ακουστικά βαρηκοΐας

Πέραν των 1000 ασθενών αναμένεται να εξυπηρετηθούν από το νέο σχέδιο επιχορήγησης ακουστικών βαρηκοΐας το οποίο ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο. Σκοπός της πρότασης που κατέθεσε χθες ο αρμόδιος υπουργός Κωνσταντίνος Ιωάννου είναι η αναθεώρηση των τιμών που επιχορηγεί το Υπουργείο Υγείας με τρόπο που να συνάδουν με τις τρέχουσες τιμές των ακουστικών βαρηκοΐας και τη διάρκεια ζωής τους. Το σχέδιο, πιο συγκεκριμένα, καθορίζει τα εξής:

  • επιχορήγηση μέχρι 1.000 ευρώ για κάθε ακουστικό, κάθε τέσσερα χρόνια μέχρι την ηλικία των 18 ετών σε παιδιά εκ γενετής κωφά ή που εκδηλώνουν κώφωση μέχρι την ηλικία των 10 ετών.
  • επιχορήγηση μέχρι 750 ευρώ για κάθε ακουστικό κάθε πέντε χρόνια για ενήλικες εκ γενετής κωφούς ή που η κώφωσή τους εκδηλώθηκε μέχρι την ηλικία των 10 ετών.
  • επιχορήγηση μέχρι 350 ευρώ για αγορά ακουστικών κάθε πέντε χρόνια για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  • επιχορήγηση μέχρι 340 ευρώ ανά ακουστικό για ενήλικες με πρακτική κώφωση, για τους οποίους δεν υπάρχει όφελος για ανάπτυξη ομιλίας και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οπισθοωτιαίο ακουστικό super power, που να βοηθά στη μερική αντίληψη περιβαλλοντικών ήχων και όχι στην αντίληψη ομιλίας-επικοινωνίας. Τα συγκεκριμένα ακουστικά λειτουργούν κυρίως ως προειδοποιητικά βοηθήματα, για λόγους ασφάλειας.
  • Σε σχέση με τις περιπτώσεις δικαιούχων ασθενών, στους οποίους παρουσιάζεται εξειδικευμένο πρόβλημα, ο υπουργός Υγείας θα αποφασίζει, μετά από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, τον τρόπο και το ύψος της επιχορήγησης ανάλογα με την περίπτωση.