Αυτά είναι τα σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου (πίνακας)

Oι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.