Αυτά είναι τα σημεία για δωρεάν rapid test στις 2 Μαρτίου ανά επαρχία (Κατάλογος)

Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.