Αυτά είναι τα σημεία για δωρεάν rapid test σήμερα – Μονάδες δειγματοληψίας σε όλες τις πόλεις (πίνακας)

Οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.