Αυτά είναι τα σημεία για δωρεάν rapid τεστ για την Πέμπτη 8 Απριλίου (κατάλογος)

Διευκρινίζεται ότι οι πολίτες οφείλουν απαραίτητα να προσκομίζουν αποδεικτικό ταυτότητας (π.χ. Ταυτότητα, Άδεια Οδήγησης, Διαβατήριο, κτλ), για σκοπούς ταυτοποίησης.