Αστυνομία: Εξώδικα σε 151 πολίτες και 9 υποστατικά για παραβίαση των μέτρων προφύλαξης από την Covid-19

Οι περισσότερες καταγγελίες πολιτών αφορούσαν διακίνηση χωρίς SMS και μη χρήση μάσκας. Οι καταγγελίες υποστατικών αφορούσαν εστίαση και καφέ και το Εθνικό Δασικό Πάρκο στην Αγία Φύλα.