Φόρμα αναζήτησης

Άσκηση «AΚΑΜΑΣ» στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς

Το Νοσοκομείο Πόλεως Χρυσοχούς διοργανώνει στις 3 και 4 Μαΐου εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο με θέμα τον Συντονισμό και την Επικοινωνία κατά τη διαδικασία διάσωσης τραυματιών μετά από ατύχημα.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί τις 4 Μαΐου το πρωί η άσκηση ετοιμότητας “AKAMAΣ” .

Όπως αναφέρεται, η άσκηση περιλαμβάνει διάσωση τραυματιών σε πραγματικές συνθήκες μετά από οδικό ατύχημα σε περιοχή του Ακάμα, με εμπλοκή θαλάσσιων, οδικών και πτητικών μέσων.