Φόρμα αναζήτησης

Ασυνόδευτοι ανήλικοι- Καταφύγιο για 225 η Κύπρος

Την ίδια ώρα, το 2017, 31.400 αιτούντες άσυλο που ζητούν διεθνή προστασία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι [...]

Read More...

Το 2017, 225 ασυνόδευτοι ανήλικοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην Κύπρο (215 το 2016), αριθμός που αποτελεί το 32,4% όλων των αιτήσεων ασύλου που καταχωρίσθηκαν το ίδιο έτος. Το 4% αυτών ήταν ηλικίας 14 ετών ή λιγότερο και το 64% του συνόλου ήταν αγόρια. Σύμφωνα με την Eurostat που δημοσιοποίησε χθες αυτά τα στοιχεία, οι 105 είναι από τη Συρία, ήτοι 46%, 85 από τη Σομαλία, ή 38%, και 15 από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ή το 6%.

Την ίδια ώρα, το 2017, 31.400 αιτούντες άσυλο που ζητούν διεθνή προστασία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι – το ήμισυ του αριθμού που καταγράφηκε το 2016 (63.200 εγγεγραμμένοι ασυνόδευτοι ανήλικοι) και σχεδόν το ένα τρίτο της κορύφωσης της κρίσης το 2015 (95 200), ακόμα όμως και έτσι πάνω από δυόμισι φορές υψηλότερος από τον ετήσιο μέσο όρο κατά την περίοδο 2008-2013 (περίπου 12.000 ετησίως).

Συνολικά στην ΕΕ, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αντιπροσώπευαν το 15% όλων των αιτούντων άσυλο κάτω των 18 ετών. Το 2017, η πλειονότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζήτησαν άσυλο ήταν αγόρια (89%). Λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας, πάνω από τα δύο τρίτα ήταν ηλικίας 16 έως 17 ετών (77% ή περίπου 24 200 ατόμων), ενώ τα άτομα ηλικίας 14 έως15 αντιστοιχούσαν στο 16% (περίπου 5.000 άτομα) και τα άτομα ηλικίας κάτω των 14 ετών σε 6% ( 2.000 άτομα).
Το Αφγανιστάν (17%, ή περίπου 5.300 άτομα) συνέχισε να είναι η κύρια προέλευση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ΕΕ. Το 2017, ο μεγαλύτερος αριθμός καταγράφηκε στην Ιταλία με 10.000 αιτήσεις.

Send this to a friend