Φόρμα αναζήτησης

Αργήσαμε και τρέχουμε για τα βιοκαύσιμαΣχεδόν αδύνατον προβάλλει πλέον το ενδεχόμενο να εισαχθεί εντός του 2020 υγροποιημένο φυσικό αέριο για τις ανάγκες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αν ληφθούν υπόψη τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του προγράμματος «Συνδέοντας την Ευρώπη». Ο αρχικός στόχος που τέθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ήταν η 1η Ιανουαρίου 2020.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την περασμένη Δευτέρα και θα υπογραφεί από τα δύο μέρη προσεχώς. Η συμφωνία προβλέπει τη χρηματοδότηση από την ΕΕ των υποδομών για την αποϋγροποίηση και αποθήκευση του αερίου και μεταφοράς του στον σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό με ποσό μέχρι 101,2 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιπροσωπεύει το 40% της υπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης για τα έργα, που υπολογίστηκε στα 253 εκατ. Αν το κόστος των υποδομών συγκρατηθεί κάτω από τα 253 εκατ., τότε η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα περιοριστεί στο 40% του τελικού κόστους. Αν όμως το κόστος ξεπεράσει τα 253 εκατ., η χρηματοδότηση θα παραμείνει 101,2 εκατ.

Το ’21 και βλέπουμε

Από το κείμενο της συμφωνίας ξεχωρίσαμε σε πρώτο στάδιο το χρονοδιάγραμμα που κατατέθηκε από κυπριακής πλευράς (με ευθύνη της ΔΕΦΑ, που θα τρέξει τη διαδικασία προσφορών και εκτέλεσης των συμβολαίων) για την κατασκευή των έξι βασικών έργων υποδομής. Στο χρονοδιάγραμμα αναφέρονται ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης των έργων, βάσει των οποίων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ακόμα και αν εξασφαλιστούν έγκαιρα συμφέρουσες προτάσεις για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και για την κατασκευή των υποδομών, φαντάζει ανέφικτο να ολοκληρωθούν όλες οι κατασκευές εντός του 2020. Αυτό σημαίνει ότι υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις το έργο θα παραδοθεί αρχές του 2021 ή και στα μέσα του χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλες τις αγορές και κατασκευές καταγράφεται στη συμφωνία ως μέρα έναρξης του έργου η 1η Μαρτίου 2018. Νοουμένου ότι η ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει χωρίς να προκηρυχθεί και να κατακυρωθεί οποιαδήποτε προσφορά για προμήθεια υλικού ή κατασκευής έργου, συνάγεται ότι θα υπάρξει σημαντική παράταση στην ημερομηνία έναρξης και παράδοσης της κάθε υποδομής ξεχωριστά. Αν, μάλιστα, υπάρξουν καθυστερήσεις στην ευαίσθητη φάση της αξιολόγησης/κατακύρωσης των προσφορών, θα υπάρξει ανάλογη παράταση στην προμήθεια αερίου στην ΑΗΚ.

Τα χρονοδιαγράμματα

 

Σύμφωνα με τις ενδεικτικές ημερομηνίες στο χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στη συμφωνία προβλέπεται:

  • Η εξασφάλιση του FSRU (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου) θα γίνει στις 16/6/2020.
  • Η κατασκευή στη θαλάσσια περιοχή Βασιλικού της προβλήτας (jetty) πάνω στην οποία θα είναι μόνιμα προσδεδεμένη η πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης, καθώς και οι εγκαταστάσεις πρόσδεσης, αναμένεται να ολοκληρωθεί 29/10/2020.
  • Η κατασκευή του αγωγού επί της προβλήτας (jetty borne gas pipeline system) και των βραχιόνων φόρτωσης προβλέπεται για τις 31/12/2020.
  • Η κατασκευή του αγωγού επί της ξηράς που θα μεταφέρει το αέριο από την προβλήτα στον σταθμό της ΑΗΚ προβλέπεται να είναι έτοιμος 12/5/2020.
  • Η κατασκευή του συστήματος αποθήκευσης φυσικού αερίου για την ασφάλεια ανεφοδιασμού προβλέπεται για 12/5/2020.
  • Η κατασκευή επίγειων εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ρυθμιστικός και μετρητικός σταθμός φυσικού αερίου) υπολογίζεται για τις 25/2/2020.

Άργησε η κυβέρνηση για βιοκαύσιμα

Τα δυο πόδια της Βουλής σε ένα παπούτσι βάζει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση προκειμένου να εναρμονιστεί -με αρκετή καθυστέρηση- με Οδηγία της ΕΕ και να αποφύγει παραπομπή της Δημοκρατίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καθυστερημένη εναρμόνιση αφορά την Οδηγία 2015/1513 και θα γίνει με νομοσχέδιο που τροποποιεί τους περί προώθησης και ενθάρρυνσης της χρήσης των ΑΠΕ νόμους. Η εναρμόνιση έπρεπε να είχε γίνει μέχρι τις 10/09/17, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το τροποποιητικό νομοσχέδιο μόλις στις 4/4/18 και το Υπουργείο Ενέργειας το απέστειλε εντός Μαΐου στη Βουλή, με το αίτημα «όπως το υπό αναφορά νομοσχέδιο συζητηθεί και ψηφιστεί σε νόμο άμεσα (σ.σ. εννοεί αμέσως), καθόσον υπάρχει πιθανότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με καταχώριση προσφυγής κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη έγκαιρη εναρμόνιση».
Επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο είχε σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο στις 7/11/17 και η επεξεργασία ολοκληρώθηκε στις 14/3/18, με την επισήμανση της Νομικής Υπηρεσίας προς το αρμόδιο υπουργείο ότι επιβάλλεται η επίσπευση της προώθησης του νομοσχεδίου και του προσχεδίου διατάγματος, επειδή η καταληκτική ημερομηνία για τη μεταφορά της Οδηγίας έχει παρέλθει. Εν ολίγοις, το υπουργείο ανάλωσε όσο χρόνο έκρινε αναγκαίο για τη σύνταξη του νομοσχεδίου (μετά και από δημόσια διαβούλευση), η Νομική Υπηρεσία χρειάστηκε τέσσερις μήνες για τη νομοτεχνική επεξεργασία και τώρα καλείται η Βουλή να εγκρίνει τις τροποποιήσεις στο άψε-σβήσε.
Πληροφορούμαστε ότι το νομοσχέδιο θα συζητηθεί στη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας την προσεχή Τρίτη 29/5. Μόλις πρόσφατα η ίδια επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει εσπευσμένα και ένα άλλο παρεμφερές νομοσχέδιο (τον περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμος) για εναρμόνιση με την ίδια Οδηγία και το έκανε με αρκετές διαμαρτυρίες.
Η ΕΕ έχει ήδη προβεί σε παραστάσεις για την καθυστέρηση στη συμμόρφωση της Κ. Δημοκρατίας. Στις 23/11/17 έστειλε προειδοποιητική επιστολή, η οποία απαντήθηκε μόλις στις 22/3/18 από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος διαβεβαίωσε για την προώθηση του νομοσχεδίου (και κάποιων άλλων παρεμφερούς περιεχομένου) προς το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή για έγκριση.

Λιγότερα από φυτά

 

Το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση με την Οδηγία 2015/1513 είναι σημαντικό και μάλιστα εκτιμάται αρμοδίως ότι η εφαρμογή του θα αυξήσει το κόστος αγοράς βιοκαυσίμων από μέρους των εταιρειών (για πρόσμιξη με συμβατικά καύσιμα) και αυτό το κόστος θα μεταφερθεί στους καταναλωτές.
Η τροποποίηση που προωθείται συνίσταται στην προσθήκη πρόνοιας η οποία προβλέπει ότι το μέγιστο μερίδιο των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και από φυτά που καλλιεργούνται για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργική γη δεν πρέπει να υπερβαίνει το 7% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές, κατά το 2020. Θυμίζουμε ότι το σύνολο της ενέργειας από ΑΠΕ στις μεταφορές πρέπει να ανέλθει στο 10% μέχρι το 2020. Αυτό που προσπαθεί να περιορίσει η ΕΕ είναι τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση γεωργικής γης για παραγωγή φυτών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτή η πρακτική ανεβάζει σε σημαντικό επίπεδο την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου και απειλεί να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο της αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που επιδιώκεται μέσω της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ στις μεταφορές. Δηλαδή από τη μια επιδιώκεται η μείωση θερμοκηπιακών αερίων μέσω της χρήσης ΑΠΕ στις μεταφορές και από την άλλη παράγονται θερμοκηπιακά αέρια κατά την παραγωγή και επεξεργασία των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμου…

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.