Φόρμα αναζήτησης

Αποκτά και η Λάρνακα τον πύργο της

Έναν μικρό πύργο αποκτά και η Λάρνακα, ο οποίος έλαβε την τελική έγκριση από την περιβαλλοντική αρχή και είναι θέμα ημερών να εκδοθεί και η πολεοδομική άδεια έτσι ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του. Η Περιβαλλοντική Αρχή θεωρεί πως από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και νοουμένου πως δεν θα υπάρξει ζήτημα διαχείρισης νερών από εκσκαφές, δεν προκύπτουν ζητήματα που δεν μπορούν να τύχουν διαχείρισης και άρα το έργο μπορεί να υλοποιηθεί. Ο Δήμος Λάρνακας στα μέσα του 2018 είχε αποστείλει αίτηση στην εταιρεία MEJOK Ltd για την κατασκευή πολυώροφου κτηρίου. Ταυτόχρονα, απέστειλε Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ). Στη συνέχεια, ο Δήμος Λάρνακας πληροφόρησε την Περιβαλλοντική Αρχή πως οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αφαιρούνται από τον αρχικό σχεδιασμό και προστίθενται δύο όροφοι σε ύψος. Ακολούθως, και μετά από διαβουλεύσεις των αιτητών με άλλες αρμόδιες αρχές, ο τελικός σχεδιασμός κατέληξε σε κτήριο 20 ορόφων, αντί 22 που προνοούσε στην αρχική αίτηση που υπέβαλαν.

Χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά τον διαχωρισμό γης έκτασης 1.982 τετραγωνικών μέτρων και την κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης ανάπτυξης βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού (master plan) με ολικό εμβαδόν 6.080 τετραγωνικά μέτρα. Η ανάπτυξη αφορά πολυώροφο κτήριο οικιστικών μονάδων και εμπορικής χρήσης. Θα είναι 20 όροφοι και θα έχει συνολικό ύψος 70 μέτρα. Η τοποθεσία του προτεινόμενου έργου βρίσκεται επί της λεωφόρου Αμμοχώστου εντός του αστικού ιστού του Δήμου Λάρνακας, σε απόσταση 200 μέτρων από τη θάλασσα. Στα 20 μέτρα βόρεια βρίσκεται η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαιοειδών των Ελληνικών Πετρελαίων και στα 600 μέτρα βόρεια βρίσκεται το παλαιό διυλιστήριο της Λάρνακας (νυν ΚΕΤΑΠ), καθώς επίσης και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, γι’ αυτό εξάλλου και τέθηκαν επιπρόσθετοι όροι από την περιβαλλοντική αρχή για θέματα ασφάλειας.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη, το έργο δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά το περιβάλλον. Ωστόσο, κατά το στάδιο της λειτουργίας του αναμένεται να υπάρξει αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση στην περιοχή από τους ένοικους του κτηρίου, αυξημένες ανάγκες υδροδότησης του κτηρίου, αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και οπτική παρέμβαση του κτηρίου στην ευρύτερη αισθητική της περιοχής. Σημειώνεται ακόμα στην περιβαλλοντική μελέτη πως, σύμφωνα με τις Αναθεωρημένες Σεισμικές Ζώνες της Κύπρου, η Λάρνακα βρίσκεται στην υψηλότερη ζώνη κινδύνου.