Φόρμα αναζήτησης

Από τόνους τα πάμε καλά-Περιορισμένα τα ψάρια που πιάνονται στα δίχτυα

Στους 1.479 τόνους ετησίως κυμαίνεται η αλίευση ψαριών στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Πρώτος με διαφορά αλιεύεται ο τόνος και ακολουθεί η γόπα [...]

Read More...

Τόνοι, γόπες, μαρίδες, μπαρμπούνια, χάννοι, ξιφίες και σκάροι είναι τα κύρια ψάρια που αλιεύουν συχνότερα οι ψαράδες μας. Πρώτος με διαφορά είναι ο μακρύπτερος τόνος, αφού κάθε χρόνο αλιεύονται σχεδόν 573 τόνοι, ενώ ακολουθεί η γόπα με 109 τόνους. Επίσης, σύμφωνα με νέα στοιχεία του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, αναφορικά με την αλίευση ψαριών στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, η ολική παραγωγή έχει αυξηθεί μερικώς και έχει φθάσει στους 1. 479 τόνους.
Επίσης, η παραγωγή επιτραπέζιου μεγέθους ψαριών από τις υδατοκαλλιέργειες κατά το 2016, υπολογίζεται ότι ανήλθε περίπου στους 6.647 τόνους αξίας 36,1 εκατομμυρίων ευρώ. Από αυτή την παραγωγή εξήχθησαν περίπου 4.644 τόνοι αξίας 23,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Οξύρρυγχοι σε ιδιώτες

Περίπου 90 κιλά οξύρρυγχοι (ψάρι από το οποίο βγαίνει το χαβιάρι) δόθηκαν κατά το 2016 σε ιδιώτες με σκοπό την στήριξη της υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού. Συγκεκριμένα, στον Ερευνητικό Σταθμό Υδατοκαλλιέργειας Γλυκού Νερού στον Καλοπαναγιώτη συνεχίστηκαν κανονικά οι εργασίες που αφορούν στη διατήρηση, καλλιέργεια και αναπαραγωγή ψαριών γλυκού νερού, κυρίως πέστροφας. Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην παραγωγή αβγών και γόνου πέστροφας και οξύρρυγχου για εμπλουτισμό των υδατοφρακτών στα πλαίσια διαχείρισης και προώθησης της ερασιτεχνικής αλιείας εσωτερικών υδάτων και διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και για εκτροφή στα ιδιωτικά ιχθυοτροφεία. Στα πλαίσια στήριξης των μονάδων υδατοκαλλιέργειας γλυκού νερού, κατά το 2016, δόθηκαν συνολικά στον ιδιωτικό τομέα 41.300 μικρές πέστροφες, 1.142 κιλά πέστροφα επιτραπέζιου μεγέθους και 90 κιλά οξύρρυγχοι.

Ποσοστώσεις ξιφία

Πρόταση για τη μεταφορά ισχυρότερων μέτρων στην κοινοτική νομοθεσία για την αποκατάσταση του ξιφία της Μεσογείου ενέκρινε η Κομισιόν, στη βάση της οποίας επικαιροποιούνται σχετικές ποσοστώσεις. Συγκεκριμένα, η Κύπρος δικαιούται να αλιεύσει το 2018 (1 Απριλίου ως 31 Δεκεμβρίου) 57,23 τόνους ξιφία έναντι 59 το 2017.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε το σχέδιο αλιείας και επιθεώρησης στη γραμματεία της ICCAT στις 15 Μαρτίου 2018. Περιλαμβάνει τον αριθμό των σκαφών της ΕΕ που επιτρέπεται να αλιεύουν ξιφία της Μεσογείου το 2018. Όπως αναφέρεται, αριθμούν σε 7.537 σκάφη, εκ των οποίων τα 5.464 είναι σκάφη αναψυχής και 1.918 είναι πλοία με παραγάδι μικρότερα από 24 μέτρα μήκος.

Send this to a friend