POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Ξεκινούν οι εμβολιασμοί στα Κέντρα Υγείας – Από αύριο αρχίζει η διευθέτηση ραντεβούΣε δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργανώθηκε σήμερα, Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Υπουργείο Υγείας, παρουσιάστηκε η Πύλη Εμβολιασμού για τον COVID-19, μέσω της οποίας θα γίνεται η διευθέτηση των ραντεβού για τη χορήγηση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης δόσης εμβολίων.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΕΚΨΠ), η πύλη προσφέρει μία ολιστική προσέγγιση για τη βέλτιστη διαχείριση του προγράμματος εμβολιασμού, παρέχοντας άμεση και έγκυρη ενημέρωση τόσο προς τους πολίτες όσο και προς τις αρμόδιες αρχές ως προς την πορεία υλοποίησής του.

Συγκεκριμένα, το λογισμικό, το οποίο και αναπτύχθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου ΕΚΨΠ, με ανάδοχο εταιρεία την NCR, εμπεριέχει τρεις «πύλες»: την Πύλη Δικαιούχων Εμβολιασμού, που αφορά τους πολίτες και μέσω της οποίας θα γίνεται η διευθέτηση των ραντεβού,  την Πύλη Κέντρων Εμβολιασμού και την Πύλη δεδομένων που θα λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο (Υπουργείο Υγείας).

Μέσω του λογισμικού, το Υπουργείο Υγείας, θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης τόσο της προόδου του προγράμματος, όσο και της διαθεσιμότητας και των αποθεμάτων εμβολίων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη παραγγελία νέων ποσοτήτων για πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Σημειώνεται πως η ανάπτυξη και χρήση του εν λόγω λογισμικού διασφαλίζει πλήρως την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών.

Όσον αφορά τη διευθέτηση ραντεβού, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το Κέντρο Εμβολιασμού της επιλογής τους, έχοντας πρόσβαση στο ημερολόγιο ραντεβού κάθε Κέντρου, ενώ μέσω της πύλης θα εκδίδεται ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εμβολίων και θα διευθετείται και το ραντεβού για χορήγηση της 2ης δόσης. Το άτομο θα λαμβάνει γραπτό μήνυμα sms στο κινητό του τηλέφωνο με τις λεπτομέρειες για το ραντεβού του, ενώ θα αποστέλλεται  sms για υπενθύμιση του ραντεβού την προηγούμενη ημέρα.

Η διευθέτηση του ραντεβού, μπορεί να γίνει από το ίδιο το άτομο ή εκπρόσωπό του, ακολουθώντας ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

Α. Οι πολίτες που είναι δικαιούχοι και έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΓεΣΥ, θα μπορούν μέσω της Πύλης Δικαιούχων του ΓεΣΥ να διευθετήσουν ραντεβού για εμβολιασμό είτε για τους ίδιους είτε για άλλους δικαιούχους νοουμένου ότι γνωρίζουν σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο. Η δυνατότητα παρέχεται στους Δικαιούχους που έχουν λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων και έχουν προχωρήσει στη διασύνδεση του λογαριασμού χρήστη τους με το αρχείο δικαιούχου.

Β. Πολίτες που δεν είναι καταχωρημένοι στο Λογισμικό του ΟΑΥ αλλά είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ μπορούν να προχωρήσουν με εγγραφή τους στο ΓεΣΥ  ώστε να καταστούν αυτόματα και δικαιούχοι στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Εάν εντούτοις, δεν επιθυμούν να προβούν σε εγγραφή τους στο λογισμικό πρόγραμμα του ΟΑΥ, μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Παράγραφο (Γ).

Το λογισμικό παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα διευθέτησης ραντεβού σε δικαιούχους από τους Προσωπικούς τους Ιατρούς (ΠΙ) ή/ και το υποστηρικτικό τους προσωπικό.

Γ. Πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο λογισμικό του ΓεΣΥ, θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Υγείας, κατάλληλα συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Εγγραφής Πολιτών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΓεΣΥ στην Πύλη Εμβολιασμών για COVID-19, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για Εμβολιασμούς για COVID-19.  Το έντυπο θα πρέπει να υποβάλλεται μαζί με αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας, του Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού ή άλλου Εγγράφου Ταυτοποίησης και αντίγραφο της Ταυτότητας Νοσηλείας, σε περίπτωση που είναι κάτοχος τέτοιας. Τα έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο Υγείας, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: covidvac@moh.gov.cy, ταχυδρομικά στο Υπουργείο Υγείας στη διεύθυνση Προδρόμου 1 και Χειλώνος 17, 1449, Λευκωσία ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στον Τομέα Ταυτοτήτων Νοσηλείας, Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χειλώνος 17, Λευκωσία.

Το Υπουργείο Υγείας αφού διενεργήσει τον σχετικό έλεγχο, με την έγκριση του αιτήματος, θα ενεργοποιεί τη δυνατότητα εγγραφής του αιτητή στην Πύλη Εμβολιασμών COVID-19. Ο πολίτης θα ενημερώνεται ανάλογα για την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για την έγκριση ή όχι του αιτήματός του, ώστε να προβεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Εμβολιασμών για COVID-19 στη διευθέτηση ραντεβού για διενέργεια του εμβολιασμού σε Κέντρο Εμβολιασμού, ημέρα και ώρα προτίμησής του.

Διευκρινίζεται πως στο παρόν στάδιο πρόσβαση για εγγραφή στο πρόγραμμα εμβολιασμού μέσω της Πύλης Δικαιούχων Εμβολιασμού, μπορούν να έχουν μόνο τα άτομα της ομάδας που εμπίπτει στη β’ φάση του προγράμματος εμβολιασμού, δηλαδή, άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω.

Για σκοπούς υποστήριξης, οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλεφωνικά κέντρα, ως εξής:

•           1474 – Για πληροφορίες όσον αφορά στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού

•           17000 – Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως κατά την διάρκεια διευθέτησης ραντεβού από την Πύλη του ΓεΣΥ.

Για διευθέτηση ραντεβού, σε περίπτωση που παρά τα πιο πάνω ο πολίτης συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, θα μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο 1474.

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας δρ Όλγα Καλακούτα, τόνισε πως, για σκοπούς προστασίας των πολιτών και της δημόσιας υγείας, στα Κέντρα Εμβολιασμού θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τον COVID-19. «Για άλλη μια φορά, το Υπουργείο Υγείας καλεί τον πληθυσμό να ανταποκριθεί στο κάλεσμά του για εμβολιασμό κατά του COVID-19, ως του πλέον αποτελεσματικού μέτρου προστασίας του εαυτού μας αλλά και των αγαπημένων μας από τη λοίμωξη και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της», πρόσθεσε.

Ο Υφυπουργός, εξάλλου, κλείνοντας τόνισε πως ο εμβολιασμός δεν αποτελεί απλά επένδυση στην επιστήμη αλλά επένδυση στη ζωή. «Το μέλλον εξαρτάται από τον καθένα μας ξεχωριστά», δήλωσε ο Υφυπουργός, προσθέτοντας πως «προσδοκούμε όπως το εμβόλιο αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία του απαραίτητου «τείχους ανοσίας» που θα θωρακίσει το κράτος και την κοινωνία μας, και θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα». Ευχαρίστησε, τέλος, θερμά όλους τους εμπλεκόμενους τόσο για την αγαστή συνεργασία όσο και για το άρτιο αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε, εντός ιδιαίτερα στενών χρονοδιαγραμμάτων.

Ομάδες πληθυσμού

«Αρχίσαμε να εμβολιάζουμε αρκετά γρήγορα από τις 27 Δεκεμβρίου μόλις παραλάβαμε τα πρώτα εμβόλια», ανέφερε η Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας κ. Όλγα Καλακούτα κατά την παρουσίαση της διαδικασίας διευθέτησης των ραντεβού για τον εμβολιασμό.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η πρώτη κατηγορία στην οποία διατίθεται το εμβόλιο είναι οι ένοικοι των οίκων ευγηρίας και των εργαζομένων σε αυτούς και οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή των νοσοκομείων που έρχονταν σε επαφή με ασθενείς COVID-19.

Τις τελευταίες 8 ημέρες πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός με κινητές μονάδες σε ένοικους των οίκων ευγηρίας και σε επαγγελματίες υγείας στα νοσηλευτήρια που είναι και η πρώτη ομάδα πληθυσμού.

Το επόμενο στάδιο είναι οι εμβολιασμοί στα καθορισμένα κέντρα τον Ιανουάριο, για ηλικιωμένους άνω των 80 ετών που είναι και η δεύτερη ομάδα πληθυσμού. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα άτομα άνω των 75.

Για τα άτομα που είναι άνω των 16 θα δοθεί προτεραιότητα στα άτομα υψηλού κινδύνου με υποκείμενα νοσήματα.

Το Υπουργείο Υγείας μετά από κάθε παραλαβή θα ανακοινώνει πόσα εμβόλια θα διατεθούν και οι ενδιαφερόμενοι θα βλέπουν μέσα από την πλατφόρμα τη διαθεσιμότητα.

Μόνο με ραντεβού

«Είμαστε», ανέφερε η κ. Καλακούτα, «στη φάση που οι εμβολιασμοί θα γίνονται στα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας μόνο με ραντεβού».

Τα διαθέσιμα ραντεβού θα ανακοινώνονται ανά βδομάδα αφού παραληφθούν και τα εμβόλια που θα παραλαμβάνονται κάθε βδομάδα.

«Έχουμε», όπως είπε, «τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 38 κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΟΚΥπΥ. Θα εργάζονται μόνο με ραντεβού και θα γίνονται 120 – 150 εμβολιασμοί την ημέρα».

Η πρώτη ανάρτηση για ραντεβού αφορά τις 8-15 Ιανουαρίου στο Κέντρο Υγείας Λατσιών στη Λευκωσία, Παλιό Νοσοκομείο Λεμεσού και Νοσοκομείο Τροόδους την Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στη Λάρνακα στο Παλιό Νοσοκομείο, στην Πάφο στο Γενικό Νοσοκομείο και στην Αμμόχωστο στο Παλιό Νοσοκομείο.

Στη Λευκωσία οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Λατσιών και στο Παλιό Νοσοκομείο Λευκωσίας, στη Λεμεσό στο Παλιό Νοσοκομείο και στο περιφεριακό Νοσοκομείο Τρόοδους (Κυπερούντας), στη Λάρνακα στο Παλιό Νοσοκομείο, στην ελεύθερη Αμμόχωστο στο Παλιό Νοσοκομείο και στην Πάφο στο Γενικό Νοσοκομείο.

Όπως δήλωσε η κ. Καλακούτα θα λειτουργούν κινητές μονάδες σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές που κατοικούν μεγάλης ηλικίας πρόσωπα, όπου θα γίνεται ενημέρωση από πριν για την ημέρα που θα μεταβεί η κινητή μονάδα για τον εμβολιασμό των κατοίκων.

Η διαδικασία του εμβολιασμού 

Αρχικά θα γίνεται διευθέτηση ραντεβού από τον ενδιαφερόμενο πολίτη και θα ακολουθεί επιβεβαίωση με sms. Θα πραγματοποιείται ο εμβολιασμός στο Κέντρο Υγείας που δηλώθηκε και θα χορηγείται αποδεικτικό για την πρώτη δόση του εμβολίου. Στη συνέχεια θα γίνεται διευθέτηση για τη δεύτερη δόση εμβολίου.

Πάντως, όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού και η ροή των εμβολιασμών εξαρτάται από τη διάθεση των εμβολίων στη χώρα μας καθώς και την ανταπόκριση του πληθυσμού.

 

 

 

 

 

Αυτό είναι το πλάνο εμβολιασμού του υπουργείου Υγείας

Εορτές τέλος, πάμε για φιλελεύθερο lockdown – Τα δύο σενάρια – Διίστανται οι απόψεις

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.