Απάντηση ΔΗΚΟ για σύνδεση Παπαδόπουλου με την έκδοση διαβατηρίων

“Επιμένουμε να δοθούν αντίγραφα των φακέλων στον Γενικό Ελεγκτή αλλιώς το ΔΗΚΟ δεν θα ψηφίσει τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021”.