POWERED BY

Φόρμα αναζήτησης

Αντιδρούν στη δημιουργία ασφαλτικής μονάδας κάτοικοι Παρεκκλησιάς, Πύργου, Πραστειού ΚελλακίουΣτην αποτροπή δημιουργίας νέας ασφαλτικής μονάδας στην περιοχή των λατομείων του χωριού Παρεκκλησιά,  της Επαρχίας Λεμεσού, προσβλέπουν κάτοικοι των κοινοτήτων Παρεκκλησιάς, Πύργου και Πραστειού Κελλακίου.

Σε χθεσινή ανοικτή επιστολή, που συνυπογράφουν 318 άτομα, προς τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές, εκφράζεται η ένσταση στη δημιουργία νέας ασφαλτικής μονάδας και η θέση πως «μια ενδεχόμενη έγκριση της αιτούμενης πολεοδομικής άδειας,  θα επηρεάσει αρνητικά την υγεία των κατοίκων της Παρεκκλησιάς και του Πύργου και την ποιότητα ζωής μας καθώς και τα Συνταγματικά προστατευόμενα έννομα συμφέροντα μας όπως απολαμβάνουμε τις περιουσίες μας απρόσκοπτα».

Ήδη, προστίθεται, η κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι τα τελευταία χρόνια είναι επιβαρυμένη εξαιτίας των δραστηριοτήτων των λατομείων και ζητείται όπως απομακρυνθεί και η «υφιστάμενη παράνομη ασφαλτική μονάδα» αλλά και όπως γίνει αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση των εργασιών και δραστηριοτήτων των μονάδων της περιοχής,  μέχρι αυτές να απομακρυνθούν πλήρως.

Σημειώνεται δε ότι, εκτός από το λατομείο, στην περιοχή λειτουργούν τρεις σκυροθραυστικές μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών, ένα εργοστάσιο παρασκευής σκυροδέματος και άλλα δυο εργοστάσια ασφαλτικού σκυροδέματος.

Στην επιστολή τους, οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρονται και σε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2020, υπογραμμίζοντας πως αυτή έγινε με έξοδα της ιδιωτικής εταιρείας που αιτείται την πολεοδομική άδεια.

Υποστηρίζουν δε πως η Μελέτη επικεντρώνεται  στις επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον, από την κατασκευή και λειτουργία της  μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος, χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη ότι στην ίδια περιοχή λειτουργούν και άλλες μονάδες, ενώ υποδεικνύουν πως δεν έγινε μέτρηση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή και πως δεν λαμβάνεται υπόψη «το υφιστάμενο κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην περιοχή».

Μεταξύ άλλων, οι διαμαρτυρόμενοι σημειώνουν πως οι μετρήσεις θορύβου που έγιναν δεν είναι ενδεικτικές, αφού πραγματοποιήθηκαν σε περίοδο που τα εργοστάσια υπολειτουργούσαν λόγω των περιοριστικών μέτρων και ζητούν, «πραγματική μέτρηση με το σύστημα αισθητήρων που χρησιμοποιεί στο οδόστρωμα το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών και σε περίοδο που θα λειτουργούν όλα τα σχολεία, όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, όλες οι εργασίες και όχι κατά την διάρκεια περιορισμών στις μετακινήσεις και lockdown λόγω COVID-19».

Καταλήγοντας στην επιστολή τους, οι κάτοικοι της περιοχής δίνουν προθεσμία 30 ημερών για να λάβουν απάντηση και προειδοποιούν πως, σε περίπτωση που δεν ληφθεί υπόψη η ένσταση τους, επιφυλάσσονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και σε αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτούσια η επιστολή: 

Ημερομηνία:   26/01/2021

Προς κάθε Αρμόδια Αρχή και

Σε προσοχή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

και του  Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

και του Διευθυντή της Υπηρεσίας του Τμήματος Περιβάλλοντος/Περιβαλλοντική Αρχή

ΘΕΜΑ: Aναφορικά με την  Πολεοδομική Αίτηση ΛΕΜ/1247/2019 για έκδοση πολεοδομικής άδειας (στο εξής «η αίτηση ΛΕΜ 1247/2019»), ημερομηνίας 17/02/20, σχετικά με την εγκατάσταση νέας ασφαλτικής μονάδας στην περιοχή των λατομείων στο χωριό Παρεκκλησιά,  της Επαρχίας Λεμεσού και αναφορικά με την υφιστάμενη οχληρία, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την πρόκληση ατυχημάτων στο δρόμο Παρεκκλησιάς – Λεμεσού από τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες των λατομείων καθώς και από την παράνομη λειτουργία της υφιστάμενης ασφαλτικής μοναδάς.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Επικοινωνούμε μαζί σας για να θέσουμε την Ένσταση μας στη δημιουργία νέας ασφαλτικής μονάδας στην περιοχή των λατομείων στο χωριό Παρεκκλησιά και αναφορικά με την πολεδομική αίτηση ΛΕΜ/1247/2019.

Η απαίτηση μας στρέφεται προς κάθε Εμπλεκόμενη Αρμόδια Αρχή όπως κατά την εξέταση της αίτησης ΛΕΜ/1247/2019  ληφθεί υπόψη και μελετηθεί η ένσταση μας αναφορικά με την αιτούμενη λειτουργία νέας ασφαλτικής μονάδας.

Είναι η θέση μας ότι μια ενδεχόμενη έγκριση της αιτούμενης πολεδομικής άδειας,  θα επηρεάσει αρνητικά την υγεία των κατοίκων της Παρεκκλησιάς και του Πύργου και την ποιότητα ζωής μας καθώς και τα Συνταγματικά προστατευόμενα έννομα συμφέροντα μας όπως απολαμβάνουμε τις περιουσίες μας απρόσκοπτα.

Ήδη, η κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι επιβαρυμένη εξαιτίας των δραστηριοτήτων των λατομείων και επιπρόσθετα για το λόγο αυτό ζητούμε την απομάκρυνση της υφιστάμενης παράνομης ασφαλτικής μονάδας και αναμένουμε αυστηρό έλεγχο και ρύθμιση των εργασιών και δραστηριοτήτων των μονάδων της περιοχής  μέχρι αυτές να απομακρυνθούν από την περιοχή που σήμερα βρίσκονται.

Περαιτέρω διαβήματα μας θα συνεχιστούν μέχρι να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες μας.

Σχετικά αναφέρουμε τα πιο κάτω:

Το 1980, όταν πρωτολειτούργησε το λατομείο από την εταιρία  K. Kythreotis Holdings, στο χωριό Παρεκκλησιά κατοικούσαν 746 κάτοικοι και στον Πύργο 803 κάτοικοι (απογραφή πληθυσμού από την Στατιστική Υπηρεσία 1982). Με την πάροδο των χρόνων, όπως ήταν αναμενόμενο ο πληθυσμός αυτών των δύο χωριών πολλαπλασιάστηκε. Φυσικό επακόλουθο αλλά και γιατί αρκετοί μετοίκησαν από την Λεμεσό στα χωριά για να ξεφύγουν από την κίνηση και το καυσαέριο του κέντρου και άλλοι κάτοικοι μετοίκησαν από χώρες τους εξωτερικού. Και ενώ οι κάτοικοι αυξάνονταν, άρα και τα αυτοκίνητα, οι αρμόδιοι συνέχιζαν να δίνουν άδειες και σε άλλες εταιρίες να δραστηριοποιηθούν στο ίδιο λατομείο. Και όλα αυτά ενώ δεν έχει γίνει ΚΑΜΜΙΑ βελτίωση/αλλαγή στο οδικό δίκτυο που βασικά είναι ένας δρόμος, η οδός Γρηγόρη Αυξεντίου.

Σήμερα στο χώρο του Λατομείου εκτός από το λατομείο της εταιρείας Cyfield, λειτουργούν τρείς (3) σκυροθραυστικές μονάδες παραγωγής αδρανών υλικών, ένα (1) εργοστάσιο παρασκευής σκυροδέματος και δυο (2) άλλα εργοστάσια ασφαλτικού σκυροδέματος. Παράλληλα οι κάτοικοι της Παρεκκλησιάς αριθμούν πλέον σε 2,738 και του Πύργου σε 2,361 (απογραφή πληθυσμού από Στατιστική Υπηρεσία το 2011).  Η απογραφή του 2021 θα παρουσιάσει κι άλλη μεγαλύτερη αύξηση πληθυσμού.

Επιπλέον η  άκρατη οικοδομική ανάπτυξη στην πόλη της Λεμεσού τα τελευταία 2 χρόνια έχει αυξήσει κατακόρυφα τις ανάγκες της οικοδομικής βιομηχανίας για υλικά και πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα την αύξηση στις δραστηριότητες των μονάδων στην περιοχή των λατομείων για να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση σε ημερήσια βάση. Δυστυχώς η ανεξέλεγκτη επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων των μονάδων, η οποία έχει σοβαρές και επιβλαβείς επιπτώσεις, τόσο στους κάτοικους της περιοχής όσο και στο περιβάλλον, δεν έχει ακόμα επίσημα αξιολογηθεί και δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια, ούτε έχουν ληφθεί στοιχειώδη μέτρα ώστε η κατάσταση να περιοριστεί και να ρυθμιστεί στα πλαίσα που επιβάλλει η νομοθεσία.

Η κατάσταση έχει παρεκτραπεί σε τέτοιο βαθμό που τις πρωινές ώρες όταν ο κόσμος πάει δουλειά ή παίρνει τα παιδιά του στο σχολείο, χρειάζεται κανείς 20 – 30 λεπτά από την έξοδο Πύργου μέχρι να φτάσει στον αυτοκινητόδρομο.

Αποκορύφωση της ανεξέλεγκτης αυτής κατάστασης είναι το σχέδιο για δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ασφάλτου, η οποία προτίθεται να αντικαταστήσει την υφιστάμενη, η οποία λειτουργεί χωρίς άδειες. Και ο βασικός λόγος είναι για διευκόλυνση του ομίλου εταιρειών CYFIELD GROUP αφού  θα μειωθούν οι μετακινήσεις για προμήθεια υλικών, ενώ η ανέγερση της σε κρατική γη με πολύ χαμηλό ενοίκιο αποτελεί ακόμα ένα ελκυστικό λόγο.

Η εν λόγω εταιρία ανέθεσε στην ιδιωτική εταιρία Νικολαΐδης και Συνεργάτες, Πολιτικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Περιβάλλοντος, την εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον. Αντιλαμβανόμαστε ότι η εν λόγω μελέτη έγινε με πληρωμή από την ιδιωτική  εταιρεία CYFIELD η οποία αιτείται την πολεοδομική άδεια.

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα πιο κάτω σε σχέση με τη Μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την ιδιωτική εταιρεία Νικολαίδης:

 1. Η Τελική Έκθεση της ΜΕΕΠ, Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, από την εταιρία Νικολαΐδης και Συνεργάτες έχει τίτλο «ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020.» ( στο εξής «ΜΕΕΠ»).

Η εταιρία Νικολαΐδης και Συνεργάτες απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς στις 02 Ιουλίου του 2020 να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση.

(Υπάρχει αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηνύματος στην επιστολή ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου προς το Τμήμα Περιβάλλοντος.) Καταγράφεται απόσπασμα αυτής πιο κάτω:

«οι Σύμβουλοι ενημέρωσαν το Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για επιπρόσθετες ενέργειες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για σκοπούς της Δημόσιας Παρουσίασης του προτεινόμενου έργου. Το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ. Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος οι Σύμβουλοι επικοινώνησαν τηλεφωνικώς με την κυρία Γιώτα Θεοδώρου, γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου Παρεκκλησιάς, η οποία ανάφερε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο δε θα προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες για σκοπούς Δημόσιας Παρουσίασης του έργου. Επίσης, ανάφερε ότι οι απόψεις του Κοινοτικού Συμβουλίου για το αναφερόμενο έργο έχουν ήδη κατατεθεί στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.»

Δυστυχώς το Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλήσιάς δεν προχώρησε σε δημόσια διαβούλευση πριν κατατεθεί η ΜΕΕΠ ώστε οι απόψεις μας και γενικότερα των κατοίκων να περιλαμβάνονται στην μελέτη Νικολαίδη.

«Παράρτημα ΙΙΙ της Έκθεσης Νικολαίδη – Αποτελέσματα Δημόσιας Παρουσίασης. Δεν έχουν αποσταλεί οποιαδήποτε σχόλια από το ενδιαφερόμενο κοινό.»

Σύμφωνα με το άρθρο 26 (7) του Νόμου 127(I)2018 “Προτού υποβάλει Μελέτη, ο κύριος του έργου υποχρεούται να προβεί σε δημόσια διαβούλευση και τουλάχιστον σε μια δημόσια παρουσίαση πριν οριστικοποιήσει το περιεχόμενό της, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στην ενδιαφερόμενη αρχή τοπικής διοίκησης και το κοινό να υποβάλουν σχόλια και προτάσεις για τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον. Νοείται ότι οι απόψεις αυτές παρατίθενται στη Μελέτη μαζί με σχολιασμό για το βαθμό στον οποίο λήφθηκαν υπόψη”.

Οι θέσεις μας δεν τέθηκαν στην ΜΕΕΠ επειδή δεν έγινε δημόσια διαβούλευση για λόγους που οφείλονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησίας αλλά και στον κύριο του έργου που όφειλε να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση, αφού δεν συγκαλέστηκε δημόσια διαβούλευση, πριν την υποβολή της ΜΕΕΠ.

Μέσω όμως της παρούσης, θέτουμε  γραπτώς την ένσταση μας.

 1. Η ΜΕΕΠ επικεντρώνετε, στις επιπτώσεις στην υγεία αλλά και στο περιβάλλον από την κατασκευή και λειτουργία μονάδας ασφαλτικού σκυροδέματος χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη ότι στην ίδια περιοχή λειτουργούν και άλλες μονάδες άρα το όποιο αποτέλεσμα προστίθεται στην ήδη επιβαρυμένη περιοχή Αθροιστικά και όχι μεμονωμένα. Το αθροιστικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία των λατομείων και επιπρόσθετα και της ενδεχόμενης έγκρισης της άδειας λειτουργείας νέας ασφαλτικής μονάδας, δεν έχει εξεταστεί καθόλου στην ΜΕΕΠ. Συνεπώς τα αποτελέσματα της ΜΕΕΠ είναι ακροσφαλή.
 2. Το συγκεκριμένο ζήτημα της ενδεχόμενης αδειοδότησης νέας ασφαλτικής μονάδας, δεν αφορά μόνο την Παρεκκλησιά όπου λειτουργεί υφιστάμενο λατομείο. Η ρύπανση και η οχληρία δεν γνωρίζουν διοικητικά όρια, και θεωρούμε ότι επηρεαζεται η υγεία και των κατοίκων των γύρω περιοχών όπως είναι ο Άγιος Τύχωνας και ο Πύργος.
 3. Δεν έγινε μέτρηση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή. Αναφέρονται τα πιο κάτω στην ΜΕΕΠ:

«Υφιστάμενα δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή του ΠΕ δεν υπάρχουν. Η πιο κοντινή τοποθεσία στην οποία γίνεται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας βρίσκεται στον «Κυκλοφοριακό Σταθμό Λεμεσού». Στον Χάρτη 6-12 υποδεικνύεται η τοποθεσία του Κυκλοφοριακού Σταθμού Λεμεσού και στον Πίνακα 6-4 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές ρύπων για τα έτη 2010 – 2018, που καταγράφηκαν από τον εν λόγω Σταθμό. Επίσης, στα Διαγράμματα 6-1 – 6-5 παρουσιάζονται οι ετήσιες μέσες τιμές του Διοξειδίου του Θείου (SO2), των Οξειδίων του Αζώτου (NOx), του Μονοξείδιου του Άνθρακα (CO), του Βενζολίου C6H6 και των Αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 για τα έτη 2004 – 2018 που καταγράφηκαν στους κυκλοφοριακούς Σταθμούς της Κύπρου. Ο Κυκλοφοριακός Σταθμός Λεμεσού στα διαγράμματα αυτά έχει την ονομασία (LIMTRA).» (σελ. 15 ΜΕΕΠ)

 1. Η έντονη οικοδομική δραστηριότητα της Λεμεσού, όπου εργοτάξια λειτουργούν νυχθημερόν παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό το 2018 και 2019.
 2. Μετά από αίτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την ΜΕΕΠ, η εταιρία Νικολαΐδης και Συνεργάτες απέστειλε στις 3 Νοεμβρίου συμπληρωματικά στοιχεία. Και πάλι δεν έγινε πραγματική μέτρηση παρά μόνο «έχει αναπτυχθεί μια σειρά μοντέλων διασποράς αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα από τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος. Οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων που έχουν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς τις προσομοίωσης έχουν παραχωρηθεί από τον κατασκευαστή». Άρα έγινε προσομοίωση βάση των εκπομπών αέριων ρύπων που απέστειλε ο κατασκευαστής της μονάδας και μοντέλων διασποράς στην ατμόσφαιρα. Πραγματικά πόσο αντικειμενική μπορεί να είναι αυτή η μέτρηση. Εμείς αμφισβητούμε την ως άνω μέτρηση και ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές να μας υποδείξουν τις δικές τους μετρήσεις.
 3. Στην ΜΕΕΠ γίνεται αναφορά στις Συναθροιστικές Επιπτώσεις στη Δημόσια Υποδομή (Οδικό Δίκτυο). «Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πιο πάνω παραγράφων, οι συναθροιστικές επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο κατά το κατασκευαστικό στάδιο του ΠΕ εκτιμώνται χαμηλές, βραχυπρόθεσμες και αντιστρέψιμες.  Όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας, οι συναθροιστικές επιπτώσεις εκτιμώνται χαμηλές διότι δε θα υπάρξει οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην οδική κυκλοφορία της περιοχής μελέτης. Η νέα μονάδα θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη μονάδα της εταιρείας Cyfield Asphalt Ltd.»
 4. Η ΜΕΕΠ φαίνεται δεν λαμβάνει υπόψη το υφιστάμενο κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην περιοχή. Το να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν είναι επιζήμιο στους κατοίκους της περιοχής. Ζητούμε όπως γίνει πραγματική μέτρηση με το σύστημα αισθητήρων που χρησιμοποιεί στο οδόστρωμα το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών και σε περίοδο που θα λειτουργούν όλα τα σχολεία, όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, όλες οι εργασίες και όχι κατά την διάρκεια περιορισμών στις μετακινήσεις και lockdown λόγω COVID-19.
 5. Στην ΜΕΕΠ αναφέρεται ότι «Τα επίπεδα θορύβου στην ΑΠΜ μετά από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την 8η Μαΐου 2020 παρουσιάζονται στον Πίνακα 6-5. Στην Εικόνα 6-2 παρουσιάζονται τα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις θορύβου.»

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μέτρηση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου δεν είναι ενδεικτική και δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά επίπεδα αφού τα εργοτάξια την συγκεκριμένη περίοδο λειτουργούσαν με μισό προσωπικό λόγω περιορισμών συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού.   Στις 8 Μαΐου ίσχυε ο Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος του Υπουργού Υγείας της 30ης Απριλίου. Μέχρι τις 30 Απριλίου επιτρεπόταν η λειτουργία εργοταξίων όπου εργάζονταν μέχρι και 3 άτομα στο εργοτάξιο. Από τις 4 Μαΐου επιτρεπόταν η λειτουργία «εργοταξίων και ευρύτερα του κατασκευαστικού τομέα, με την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που εκδόθηκαν από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ταυτόχρονα επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν παρεμφερή οικονομική δραστηριότητα.»

Η οχληρία και η φοβερή ηχορύπανση από τους σπαστήρες του λατομείου, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην πλαγιά του λόφου, ενώ θα έπρεπε να βρίσκεται σε χαμηλότερο σημείο, είναι σε πολύ ψηλά ντεσιμπέλ, όπως και η ηχορύπανση από την συνεχή διέλευση των φορτηγών. Επιπλέον οι ώρες και μέρες εργασίας των μονάδων είναι ανεξέλεγκτες και σε περιόδους αιχμής εργάζονται μέχρι αργά το βράδυ και τα Σαββατοκύριακα.

 1. Το έργο απέχει 400 μέτρα από το Δάσος Λεμεσού (Κυπαρισσόβουνος) και έχει χαρακτηριστεί περιοχή Natura 2000. Η προσπάθεια εκ μέρους της εταιρίας Νικολαΐδης και Συνεργάτες να μειώσουν την σημασία της οικολογικής επίπτωσης στην περιοχή μας βρίσκει αντίθετους.
 2. Στην ΜΕΕΠ καταγράφεται «αόριστα» ότι στην περιοχή υπάρχουν μεμονωμένες κατοικίες. Η πραγματικότητα είναι ότι η πλησιέστερη κατοικία απέχει μόλις 400 μέτρα.
 3. Παρόλο που στην ΜΕΕΠ, παρουσιάστηκε ως ήσσονος σημασίας, η πραγματικότητα είναι ότι στην περιοχή υπάρχουν ακόμη γεωργικές μονάδες οι οποίες επηρεάζονται από το Λατομείο.
 4. Τα απόβλητα των μονάδων απορρίπτονται στον ποταμό της περιοχής δημιουργώντας ανεπανόρθωτη οικολογική καταστροφή και δηλητηριάζοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. Ένα ζήτημα που επηρεάζει ευρύτερα την περιοχή της Λεμεσού. Αναμένουμε να δράσετε άμεσα ως Αρμόδιες Αρχές.

Η διεθνής βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι τα εργαστάσια παραγωγής ασφάλτου παράγουν τοξικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως αρσενικό, βενζόλιο, φορμαλδεΰδη και κάδμιο, που μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα κεντρικού νευρικού συστήματος και καρκίνο.

Σε καμιά θεσμοθετημένη Ευρωπαϊκή χώρα δεν νοείτε η εξυπηρέτηση συμφερόντων και διευκόλυνση των εργασιών κάποιων εταιρείων να γίνεται εις βάρος της υγείας και ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αυτά συμβαίνουν μόνο σε υποανάπτυκτες χώρες.

Η Σύμβαση του Άαρχους την οποία έχει υπογράψει και η Κύπρος αναφέρει:

«Η Σύμβαση του Άαρχους βασίζεται στην ανάγκη για προστασία, διατήρηση και βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση μιας αειφόρου και περιβαλλοντικά ορθής ανάπτυξης, αφού η κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την ανθρώπινη ευημερία και την απόλαυση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Σύμβαση αναγνωρίζει και στοχεύει να διασφαλίσει ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να ζει σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και ευημερία του, καθώς και το καθήκον του, τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον αυτό για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Αναγνωρίζει ακόμα ότι, προκειμένου να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα και να εκπληρώσουν αυτό το καθήκον, οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, να δικαιούνται να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.»

Ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας για να αποτροπεί η δημιουργία της νέας ασφαλτικής μονάδας, απαιτούμε την μετακίνηση της υφιστάμενης παράνομης μονάδας και αναμένουμε αυστηρό έλεγχο και ρύθμιση των εργασιών και δραστηριοτήτων των μονάδων της περιοχής ώστε ακόμα και ο τελευταίος κάτοικος να μπορεί να ζει με ασφάλεια, χωρίς κινδύνους για τη σωματική και ψυχική του υγεία και να μπορεί να απολαμβάνει το δικαίωμα του ως πολίτης της δημοκρατίας να ζει και να χαίρεται την περιουσία του.

Αναμένουμε τη γραπτή σας Απάντηση στην επιστολή μας εντός 30 ημερών από την παράδοση σε εσάς της παρούσης. Αν παρά τις ενέργειες μας, τα αιτήματα μας δεν εξεταστούν, δεν απαντηθούν και δεν ληφθεί υπόψη η ένσταση μας στη δημιουργία νέας ασφαλτικής μονάδας,  επιφυλάσσουμε τα δικαιώματα μας να προσφύγουμε στα Κυπριακά Δικαστήρια καθώς και στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαικής Ένωσης.

Κοινοποίηση:

Υπουργό Εσωτερικών,

Υπουργό Υγείας,

Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων,

Επίτροπο Περιβάλλοντος,

Έπαρχο Λεμεσού,

Επαρχιακό Λειτουργό Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Λεμεσός,

Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς,

Κοινοτικό Συμβούλιο Πύργου,

Κοινοτικό Συμβούλιο Πραστειό Κελλακίου

Διευκρινίσεις ΥΠΑΜ για θέμα υγειονομικής εξέτασης υποψηφίων ΣΥΟΠ

 

Αποκαλύψεις Πετρίδη/Επιτροπή Νικολάτου: Μητροπολίτης προωθούσε διαβατήριο σε λαθρέμπορο ιδιοκτήτη καζίνου στα κατεχόμενα!

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.